Notikumu kalendārs - Novembris, 2019

 

 

Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (HOF-BSR)

HOF-BSR ir starptautisks projekts, kura mērķis ir attīstīt Baltijas jūras reģionu kā reģiona modeli cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, visaptverošas un ilgtspējīgas palīdzības nodrošināšanā. 

Projekta mērķi 

  

Projekta aktivitātes

Veidot vienotu un efektīvu praktisko sadarbību starp ekspertiem, kas ir iesaistīti cīņā pret cilvēku tirdzniecību, izstrādājot Baltijas jūras reģiona pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānismu (Transnational Referral Mechanism).

 

  • Izpētes darbs par starpinstitūciju sadarbības visās BJVP dalībvalstīs.
  • Pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānisma (TRM) izstrāde.
  • Terminu vārdnīcas par cilvēku tirdzniecības jautājumiem izstrāde.

Vērst uzmanību uz dzimumu aspektu cilvēku tirdzniecībā un upuri nosodošu stereotipisku attieksmi, nodrošinot masu medijus ar zināšanām un rīkiem, kas nepieciešami, lai informētu sabiedrību par cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

 

  • Vienas dienas seminārs cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistītajiem partneriem un žurnālistiem.
  • Rokasgrāmatas žurnālistiem par cilvēku tirdzniecības gadījumu atspoguļošanu sabiedriskajā telpā izstrāde.

Stiprināt un paplašināt TF-THB sadarbības tīklu, izveidojot kontaktus ar galvenajām cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm – Bulgāriju, Rumāniju un Ukrainu.

 

  • Izpētes vizītes Bulgārijā, Rumānijā un Ukrainā, lai veidotu sadarbību ar cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistītajām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.
  • Starptautisks seminārs, lai pārbaudītu un apstiprinātu Baltijas jūras reģiona TRM.

Projekta partnervalstis

Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstis: Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Krievijas Federācija, Zviedrija un Bulgārija, Rumānija un Ukraina.

Projekta partneri

Projekta koordinators: Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB)

Partneri: Dānijas Ārlietu ministrija; Igaunijas Tieslietu ministrija; Nacionālās palīdzības tīkls cilvēku tirdzniecības upuriem – Joutseno uzņemšanas centrs Somijā; Ģimenes, veco ļaužu, sieviešu un jaunatnes lietu federālā ministrija (BMFSFJ) un Darba un sociālo lietu federālā ministrija (Vācija); Islandes Tieslietu ministrija; Latvijas Iekšlietu ministrija; Lietuvas Iekšlietu ministrija; Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrija; Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija un Krievijas Sarkanā krusta Sanktpēterburgas birojs; Zviedrijas Sociālo lietu un veselības ministrija.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada septembris – 2019.gada decembris

Vairāk informācijas par projektu var uzzināt interneta vietnēs: www.cbss.org/tfthb vai sazinoties ar projekta koordinatoriem Baltijas jūras valstu padomes Sekretariātā: Vinetu Polatsidi vineta.polatside@cbss.org vai Endrit Mujaj endrit.mujaj@cbss.org; www.cilvektirdznieciba.lv vai sazinoties ar projekta koordinatori Latvijā Lāsmu Stabiņu lasma.stabina@iem.gov.lv.

 

Projekta īstenošanu līdzfinansē Zviedrijas Sociālo lietu ministrija un Zviedru institūts (SI).

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā