Notikumu kalendārs - Marts, 2023
Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

Projekts "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA)

Granta līguma Nr. HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šīs publikācijas atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

 
 
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā