Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

HESTIA sanāksme Rīgā, 16.novembris

Lai apspriestu projekta HESTIA rezultātus, 16.novembrī Rīgā notika projekta gala sanāksme, kurā tikās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Projektu koordinē Iekšlietu ministrija (Latvija). Tā partneri ir: NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Living for Tomorrow” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija) un Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri ir Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija). Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB. Foto: Rasa Saliņa, projekta HESTIA sabiedrisko attiecību konsultante

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā