Notikumu kalendārs - Janvāris, 2022

Pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā 2020.gadā

Sagatavots pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā 2020.gadā. Pārskats sagatavots, pamatojoties uz valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai īstenošanā iesaistīto institūciju sniegto informāciju.

29.01.2021
Podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju

Podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju

Projekta "Rīkojies gudri" ietvaros izveidots podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju.

Biedrība "Patvērums "Drošā mājja"" trīs mēnešu garumā no 2020.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim īsteno projektu "Rīkojies gudri". Projektā īstenotās aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu par cilvēku tirdzniecību, īpašu uzmanību pievēršot darbaspēka ekspluatācijai, kā arī paredzēts izveidot divus informatīvos materiālus, vienu video un vienu podkāstu par cilvēktirdzniecību.

29.10.2020
Atzīmējot dienu cīņai ar cilvēktirdzniecību, uzsāk informatīvo kampaņu

Atzīmējot dienu cīņai ar cilvēktirdzniecību, uzsāk informatīvo kampaņu "Cilvēku tirdzniecības upuris?"

“Tev ir jāapzinās sava vērtība. Ir pareizi lūgt palīdzību. Viņi nezina, ka ir upuri. Viņi jūtas tā, it kā tā būtu viņu vaina. Mēs esam upuri. Tev var būt visļaunākā pagātne, bet tas nenozīmē, ka tev nevar būt veiksmīga nākotne.” (Eiprila, cilvēku tirdzniecībā izdzīvojusī)

20.10.2020
Aviācijas nozare vienojas par sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanā

Aviācijas nozare vienojas par sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanā

Aviācijas nozares vadošie uzņēmumi - lidosta “Rīga” un nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” -, Iekšlietu ministrija un nevalstiskās organizācijas  pirmdien, 19.oktobrī, parakstīja sadarbības memorandu, apņemoties aktīvi sadarboties cilvēku tirdzniecības novēršanai.

19.10.2020
Iekšlietu ministrijā aizvadīta apaļā galda sanāksme tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem par projektā izstrādāto izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem

Iekšlietu ministrijā aizvadīta apaļā galda sanāksme tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem par projektā izstrādāto izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem

Darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības identificēšana un izmeklēšana ir sarežģīts uzdevums. Bieži starptautisku noziegumu ietvaros darba ņēmēji migranti no vienas vai vairākām valstīm tiek nogādāti citā valstī, kur likumpārkāpēji dažādi izmanto viņu sarežģīto stāvokli un neziņu. Darbaspēka ekspluatācija īpaši bieži tiek konstatēta tādās darbietilpīgās nozarēs kā sabiedriskā ēdināšana, uzkopšana, lauksaimniecība un būvniecība. Likumpārkāpēji visos iespējamajos veidos cenšas noslēpt savas noziedzīgās darbības un iebiedēt upurus, lai viņi neuzdrīkstētos runāt par situāciju, kādā atrodas. Galu galā darbaspēks tiek ekspluatēts, lai gūtu maksimāli lielu peļņu. Diemžēl darbaspēka ekspluatācija var būt ļoti ienesīga, īpaši tādēļ, ka parasti ir diezgan mazs risks tikt atklātiem.

09.10.2020
Diskusija

Diskusija "Slēptās patiesības: darbā pieņemšanas prakses un cilvēku tirdzniecība"

2020.gada 30.septembrī plkst.14:00 (Latvijas laiks) notiks Baltijas jūras valstu padomes organizētā virtuālā diskusija par slēptajām patiesībām par saikni starp darbā pieņemšanas praksi un cilvēku tirdzniecību saistībā ar nodarbinātību un dažādiem darbaspēka tirdzniecības veidiem galamērķa valstīs - Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā.

17.09.2020
Valsts policija uzsāk informatīvu akciju par cilvēku tirdzniecību

Valsts policija uzsāk informatīvu akciju par cilvēku tirdzniecību

"Kas ir cilvēktirdzniecība? Kā to atpazīt?

Cilvēktirdzniecība – 21. gadsimta verdzība, kas tiek uzskatīta par pasaulē otro ienesīgāko kriminālo biznesu. Nereti šķiet, ja nesaskaramies ar kādu problēmu, tā nepastāv. Tomēr šis ir maldīgs priekšstats - ar šo problēmu nesaskaras tikai tumšās alejās pasaules tālākajos nostūros, tā notiek visā pasaulē katru dienu. 

Cilvēktirdzniecība nešķiro savus upurus. Cilvēku tirdzniecībai un ekspluatācijai var tikt pakļauts jebkurš, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālā stāvokļa."

10.09.2020
Izpētes darbs par saistību starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā

Izpētes darbs par saistību starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā

Īstenojot projektu CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā”, kas vērsts uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā visās Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīs, Latvijā tika veikts pētījums, kura mērķis ir atklāt saistību starp darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā Latvijā.

08.09.2020
Kā labāk atklāt darbaspēka tirdzniecību? Tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un darba inspektoriem jauns izmeklēšanas rīks

Kā labāk atklāt darbaspēka tirdzniecību? Tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un darba inspektoriem jauns izmeklēšanas rīks

Darbaspēka ekspluatācija ir globāla problēma. Daudzās valstīs tā nesamērīgi skar tieši migrantus, jo likumpārkāpēji ļaunprātīgi izmanto šo personu neaizsargātības un zināšanu trūkumu. Likumpārkāpēji ne tikai rada ciešanas upuriem, bet arī gūst negodīgas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, neievērojot likumus un noteikumus. Turklāt darbaspēka tirdzniecība un ekspluatācija bieži vien ir saistīta ar ēnu ekonomiku un finanšu noziegumiem. Tas nozīmē, ka valsts zaudē nodokļu ieņēmumus šajā procesā.

“Diemžēl darbaspēka tirdzniecība ir ļoti ienesīga tiem, kas vēlas palielināt savu peļņu, jo vainīgie tiek pieķerti reti,” norāda Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) programmas vecākā referente Anniina Jokinena. Nemierīgi laiki, piemēram, pašreizējā COVID-19 pandēmija, ir īpaši labvēlīgi likumpārkāpējiem, jo arvien vairāk cilvēku saskaras ar nenoteiktību savā dzīvē.


02.09.2020
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā