Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Seminārs par mediju lomu cilvēku tirdzniecības jautājumu atspoguļošanā

14.03.2019

2019.gada 31.maijā Iekšlietu ministrijā projekta cilvēku tirdzniecības apkarošanai – Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (HOF-BSR) ietvaros norisināsies vienas dienas seminārs žurnālistiem un cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem.

Baltijas jūras valstu padome (BJVP*) 2018.gada 3.septembrī uzsāka jauna starptautiska projekta cilvēku tirdzniecības apkarošanai – Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (HOF-BSR) īstenošanu. Projekta virsmērķis ir attīstīt Baltijas jūras reģionu kā reģiona modeli cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, visaptverošas un ilgtspējīgas palīdzības nodrošināšanā.

Viens no projekta mērķiem ir vērst uzmanību uz dzimumu aspektu cilvēku tirdzniecībā un upuri nosodošu stereotipisku attieksmi, nodrošinot masu medijus ar zināšanām un rīkiem, kas nepieciešami, lai informētu sabiedrību par cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

Ņemot vērā minēto, projekta ietvaros Iekšlietu ministrija organizē vienas dienas semināru 2019.gada 31.maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 (Iekšlietu ministrijas 6.korpusā 353.konferenču zālē), lai nodrošinātu interaktīvu diskusiju, kuras mērķis ir veidot informācijas apmaiņas un sadarbības platformu tās dalībniekiem, iegūstot jaunas zināšanas, pilnveidojot izpratni par cilvēku tirdzniecību, apmainoties ar pieredzi un labās prakses piemēriem.

Sanāksmes laikā tiks nodrošinātas pusdienas un kafijas pauzes, tiks segti transporta izdevumi braucieniem pa Latviju.

Pieteikumus dalībai seminārā lūgums nosūtīt Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākai ekspertei Lāsmai Stabiņai uz elektroniskā pasta adresi lasma.stabina@iem.gov.lv līdz 2019.gada 10.maijam.

 

Semināra darba kārtība

09.30 - 10.00 Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās (Iekšlietu ministrija, k-2, Čiekurkalna 1.līnija 1)

10.00 - 11.00

- Cilvēku tirdzniecības novēršanas politika, tās īstenošana Latvijā

- Vadlīnijas "Mediji un cilvēku tirdzniecība"

- Cilvēku tirdzniecības terminu vārdnīca

Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā eksperte, nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos

Vineta Polatside, Baltijas jūras valstu padomes pastāvīgā sekretariāta vecākā padomniece, Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību vadītāja, projekta HOF-BSR vadītāja

11.00 - 11.30 Kafijas pauze

11.30 - 13.00

- Pētījums par cilvēku tirdzniecības tēmas atspoguļojumu medijos Latvijā - rezultāti, secinājumi, rekomendācijas

- Ieteikumi žurnālistu profesionālās ētikas kodeksu papildinājumiem, atspoguļojot informāciju par cilvēku tirdzniecības problemātiku un šī nozieguma upuriem

- Žurnālistu ētikas dilemma - kā veidot labu stāstu, nekaitējot lietas izmeklēšanai un nepakļaujot upuri atkārtotai viktimizācijai

Profesore Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, Komunikācijas studiju katedras vadītāja

13.00 - 13.30 Diskusija par konkrētas cilvēku tirdzniecības lietas atspoguļošanu medijos (2018.gada rudenī aizdomās par bezpalīdzības stāvoklī esošas personas seksuālu izmantošanu un cilvēktirdzniecību tika aizturētas trīs personas, tostarp katoļu priesteris.)

13.30 - 14.10 Pusdienas

14.10 - 14.30 Žurnālistu viedokļi un komentāri par pieredzi cilvēku tirdzniecības tēmas atspoguļošanā

14.30 - 16.00

- Cilvēku tirdzniecības upura ievainojamība un psiholoģiskais portrets

- Bērns – cilvēku tirdzniecības upuris

- Mediju loma cilvēku tirdzniecības gadījumu atspoguļošanā sabiedriskajā telpā - informācijas sneigšana, neaizskarot upura tiesības, nekaitējot tiesībsargājošo iestāžu darbam, vienlaikus piesaistot sabiedrības uzmanību tēmai

Nozaru ekspertu un speciālistu viedokļi, komentāri, ieteikumi 

 

 

Lāsma Stabiņa, projekta HOF-BSR vadītāja Latvijā

Tālrunis: 67829674, 29382033

E-pasts: lasma.stabina@iem.gov.lv 

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā