Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība

09.10.2019

Publicēts “Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība”: praktisks, ikdienā izmantojams informatīvais materiāls – vārdnīca, kas vienkāršā veidā skaidro ar cilvēku tirdzniecību saistītos terminus un jēdzienus. Glosārijs izstrādāts Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) projekta cilvēku tirdzniecības apkarošanai – Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (HOF-BSR) ietvaros.

Glosārijā ietverti skaidrojumi par terminiem, kas saturiski pakārtoti sekojošām tematiskajām sadaļām:

1. Vispārīgi cilvēku tirdzniecības termini

cilvēku tirdzniecība, modernā verdzība jeb mūsdienu verdzības veidi, bērnu tirdzniecība, ievainojamības stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, cilvēku tirdzniecību motivētājfaktori u.c.

2. Dažādās cilvēku tirdzniecības lomās iesaistītie

cilvēku tirgotājs, starpnieks, veicinātājs u.c.

3. Cilvēku tirdzniecības formas

cilvēku tirdzniecība seksuālās izmantošanas nolūkā, darbaspēka ekspluatācijas nolūkā vai cilvēku tirdzniecība piespiedu darba nolūkā, piespiedu noziedzības nolūkā, piespiedu ubagošanas nolūkā, piespiedu laulību nolūkā, orgānu izņemšanas nolūkā, ekspluatatīvu fiktīvu laulību noslēgšanas nolūkā.

4. Nacionālie mehānismi cīņai pret cilvēku tirdzniecību un palīdzības sniegšanai upuriem

nacionālais koordinators, Valsts ziņotājs vai līdzvērtīgs mehānisms, nacionālais novirzīšanas mehānisms, nesodīšanas princips, novirzīšana, nogaidīšanas periods u.c.

5. Saistītie fenomeni

Prostitūcija, prostitūcijā iesaistīta persona, prostitūcijai pakļauta persona, izdzīvošanas sekss, migrācija, migrantu kontrabanda, piespiedu darbs, bērnu darbs, parādu verdzība u.c.

6. Apsvērumi bērniem attiecībā uz tirdzniecību un ekspluatāciju

bērnu aizsardzība, bērni migrācijas plūsmās, bērni bez pavadības, nošķirti bērni, labāko interešu noteikšana, bērna līdzdalība u.c.


"Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība"

© Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību, 2019.gada maijs

Galvenie autori: Vineta Polatside ar Entonija Džeja (Anthony Jay) ieguldījumu.

Latviešu valodā tulkoja: tulkošanas birojs “Linearis”

Tekstu latviešu valodā rediģēja: Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrija

Glosārijs angļu valodā pieejams: "Glossary. Human Trafficking"

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalstīja Zviedrijas valdības iestādes un Zviedru institūts.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā