Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Uzsākts darbs pie vienota starpinstitūciju sadarbības mehānisma Baltijas jūras reģionā izstrādes

20.12.2018

2018.gada 18.decembrī Iekšlietu ministrija organizēja nacionālo sanāksmi Baltijas jūras valstu padomes starptautiskā projekta HOF-BSR “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” ietvaros, kuras laikā notika diskusijas par institūciju rīcību, pasākumiem un resursiem valsts un vietējā līmenī, lai identificētu cilvēku tirdzniecības upurus, nodrošinātu tiem rehabilitācijas un reintegrācijas pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

Sanāksmē piedalījās Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Sociālās integrācijas valsts aģentūras un nevalstisko organizāciju – Centrs MARTA, “Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” un “Patvērums" Drošā māja”” pārstāvji. Sanāksmē tika apzināti un apkopoti galvenie trūkumi, problēmas un vajadzības attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, palīdzības, atbalsta un reintegrācijas pakalpojumu sniegšanu.

Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 2018.-2019.gadam saskaņā ar tās prioritāti “Integritāte un sabiedrības drošība” uzsver nepieciešamību turpināt darbu pie reģionālā starpinstitūciju sadarbības mehānisma izstrādes un vietējo sadarbības partneru kapacitātes palielināšanas, kuru savas BJVP prezidentūras ietvaros uzsāka Zviedrija.

HOF-BSR projektā ir izvirzīts vērienīgs mērķis - maksimāli palielināt efektivitāti un veidot vienveidīgu praktisko sadarbību starp ekspertiem, kas iesaistīti cīņā pret cilvēku tirdzniecību, izstrādājot pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānismu Baltijas jūras reģionā. Ir svarīgi, lai cilvēku tirdzniecības upura nodošana no vienas valsts atbalsta sistēmas uz citas valsts atbalsts sistēmu tiktu veikta pēc iespējas vienmērīgāk un saudzīgāk upurim, lai izvairītos no darbību un procedūru atkārtošanās, paralēlā darba un lai pārliecinātos, ka ir vismaz viena institūcija, kas koordinē procesus, kuros ir iesaistīts upuris.

HOF-BSR projektu īsteno Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību, kas kopš tās izveidošanas ir atzīta un zināma kā nozīmīgs dalībnieks makroreģionālā līmenī un ir pierādījusi, ka darba grupā nostiprinātā starpvalstu partnerība ir ļoti veiksmīga, cenšoties izveidot ilgtermiņa sadarbības tīklus, ierosināt politikas izmaiņas un izskaidrot jaunas cilvēku tirdzniecības tendences un jomas nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekts tiek īstenots ar Zviedru institūta un Zviedrijas valdības iestāžu finansiālu atbalstu. #HOFBSR #SIfunded

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018.

Projekta HOF-BSR “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” nacionālā sanāksme Iekšlietu ministrijā, Rīgā

Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta HOF-BSR nacionālā sanāksme 18.12.2018. | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā