Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Iekšlietu ministrijā aizvadīta apaļā galda sanāksme tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem par projektā izstrādāto izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem

09.10.2020

Darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības identificēšana un izmeklēšana ir sarežģīts uzdevums. Bieži starptautisku noziegumu ietvaros darba ņēmēji migranti no vienas vai vairākām valstīm tiek nogādāti citā valstī, kur likumpārkāpēji dažādi izmanto viņu sarežģīto stāvokli un neziņu. Darbaspēka ekspluatācija īpaši bieži tiek konstatēta tādās darbietilpīgās nozarēs kā sabiedriskā ēdināšana, uzkopšana, lauksaimniecība un būvniecība. Likumpārkāpēji visos iespējamajos veidos cenšas noslēpt savas noziedzīgās darbības un iebiedēt upurus, lai viņi neuzdrīkstētos runāt par situāciju, kādā atrodas. Galu galā darbaspēks tiek ekspluatēts, lai gūtu maksimāli lielu peļņu. Diemžēl darbaspēka ekspluatācija var būt ļoti ienesīga, īpaši tādēļ, ka parasti ir diezgan mazs risks tikt atklātiem.

Lai vairotu izpratni par darbaspēka ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību un piedāvātu konkrētus soļus šo fenomenu identificēšanā un izmeklēšanā, Iekšlietu ministrijā 8.oktobrī tika aizvadīta apaļā galda sanāksme par publikāciju “Darbaspēka tirdzniecības atklāšana – izmeklēšanas rīks likuma piemērošanai un kontroljautājumu saraksts darba inspektoriem” un šīs publikācijas turpmāku piemērošanu praksē, kuru prezentēja Iekšlietu ministrijas pārstāve, FLOW projekta koordinatore Latvijā Lāsma Stabiņa.

FLOW darbaspēka ekspluatācijas izmeklēšanas rīksIzmeklēšanas rīkā īsumā aprakstīts izmeklēšanas process pēc sākotnējās informācijas saņemšanas, no nepieciešamo procesuālo darbību veikšanas līdz lietas izskatīšanai tiesā. Papildus, izmantojot praktiskus piemērus, skaidroti identificēšanas un izmeklēšanas aspekti. Iekļauti arī atsevišķi kontroljautājumu saraksti darba un citiem attiecīgajiem inspektoriem, kas palīdz noskaidrot, kā pārbaužu laikā identificēt iespējamos darbaspēka tirdzniecības un ekspluatācijas gadījumus un aizdomu gadījumā sazināties ar policiju un/vai citām iestādēm, kā arī ar valsts pakalpojumu sniedzēju cilvēktirdzniecības upuriem.

Valsts darba inspekcija, FLOW projektsRīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne savā prezentācijā informēja, ka inspekcija gada laikā vidēji veic 10000 apsekojumu (no tiem 25% apsekojumu mērķēti uz nereģistrētās/nelegālās nodarbinātības atklāšanu), iesniegumu izskatīšanu, nelaimes gadījumu izmeklēšanu, tematiskās pārbaudes, kuru ietvaros darba inspektori var atklāt cilvēku tirdzniecības upurus. B.Puķukalne uzsvēra, ka FLOW projekta publikācija nodrošinās informācijas un skaidrojuma pieejamību ikvienam inspektoram izvēlētajā apjomā un kalpos par īso ceļvedi, kā sagatavoties apsekojumam vai kā rīkoties, ja apsekojuma laikā rodas aizdomas par ekspluatācijas riskiem.

Valsts policijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļas pārstāvji savā prezentācijā informēja par līdzšinējo pieredzi, praksi un izaicinājumiem darbaspēka ekspluatācijas gadījumu atklāšanā Latvijā, kuriem raksturīga maza/neatbilstoša padarītajam darbam alga, pārāk stingra darbinieku kontrole, regulārs virsstundu darbs, bieži neapmaksāts, darba aizsardzības noteikumu neievērošana, slikti sadzīves apstākļi.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka darba ņēmēju migrantu ekspluatāciju veicina un izmeklēšanu apgrūtina nenoregulētā darba algu izmaksu sistēma, darba līgumu nereģistrēšana Valsts ieņēmumu dienestā, nepilnības tiesību aktos un joprojām nepietiekoša un neefektīva starpinstitūciju sadarbība.

Publikācija izstrādāta FLOW projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” ietvaros, kurā partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda (ISF-Police)

Publikācijas saturs atspoguļo tikai autora uzskatus un ir tikai viņa/viņas atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja projekta FLOW koordinatore Latvijā Lāsma Stabiņa

e-pasts lasma.stabina@iem.gov.lv, tālrunis 67829674

Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem

Lai vairotu izpratni par darbaspēka ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību un piedāvātu konkrētus soļus šo fenomenu identificēšanā un izmeklēšanā, Iekšlietu ministrijā 8.oktobrī tika aizvadīta apaļā galda sanāksme par publikāciju “Darbaspēka tirdzniecības atklāšana – izmeklēšanas rīks likuma piemērošanai un kontroljautājumu saraksts darba inspektoriem” un šīs publikācijas turpmāku piemērošanu praksē

Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā