Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Valsts policija vēršas pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju cilvēku tirdzniecības lietās

19.04.2018

Šā gada 19.aprīlī Iekšlietu ministrijā notika kārtējā darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Darba grupas vadītājs Nozares politikas departamenta direktors Arnis Jurševics atzinīgi novērtēja darba grupas locekļu pārstāvēto institūciju paveikto un plānotās aktivitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, uzsverot preventīvo iniciatīvu būtisko nozīmi cilvēku tirdzniecības mazināšanā.

Valsts policija lielu uzmanību pievērš ne tikai ar cilvēku tirdzniecību un tās riskiem saistīto noziedzīgo nodarījumu efektīvai izmeklēšanai, bet vienlaikus vēršas pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, uzliekot arestus aizdomās turamo personu kustamajai un nekustamajai mantai, kā arī prezumēti noziedzīgi iegūtai mantai – ģimenes locekļu, draugu, sadarbības partneru, kas iesaistīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanā un legalizēšanā, mantai. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cīņai pret cilvēku tirdzniecību lietvedībā šobrīd atrodas četri kriminālprocesi – cilvēku tirdzniecība organizētā grupā Vācijā, cilvēku tirdzniecība organizētā grupā Apvienotajā Karalistē un divi kriminālprocesi par sutenerismu organizētā grupā Latvijā, kuru ietvaros kvalificēti noziedzīgi nodarījumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par sutenerismu organizētā grupā. Valsts policijas pārstāvji darba grupā atzinīgi vērtē sadarbību ar Rīgas Pašvaldības policiju, vēršoties pret sutenerismu Rīgas pilsētā, un pauda viedokli, ka šobrīd Rīgā vairs nav masāžas salonu, aiz kuru aizsega darbotos komerciālās prostitūcijas (sutenerisma) organizatori.

Šā gada februārī darbību uzsākusi kopējā izmeklēšanas grupa par Latvijas valstspiederīgo tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā Apvienotajā Karalistē. Šobrīd lietā apzinātas 50 personas – cietušie, aizdomās turamās personas un liecinieki. Šogad Latvijā tika veiktas aizdomās turamo personu aizturēšanas, apjomīgas kratīšanas, uzlikti aresti kustamajai un nekustamajai mantai 301 500,00 euro apmērā. Latvijas Republikas Prokuratūrā pieņemti lēmumi par četru Latvijas valstspiederīgo izdošanu kriminālvajāšanai Apvienotajai Karalistei, kurā personas šobrīd atrodas ieslodzījuma vietās un gaida tiesu.

Saskaņā ar Tiesu administrācijas datiem laika posmā no šā gada 1.janvāra līdz 18.aprīlim spēkā stājušies spriedumi: par cilvēku tirdzniecību vienai personai (vīrietis) – brīvības atņemšana nosacīti, par fiktīvo laulību nodrošināšanu (Krimināllikuma 285.2 pants) 11 personām, no tām deviņām sievietēm; vienai personai brīvības atņemšanas sods, piecām – brīvības atņemšana nosacīti, piecām – piespiedu darbs.

Šā gada martā pirmās instances tiesā divām personām par cilvēku tirdzniecības noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu piespriesti brīvības atņemšanas sodi pieci gadi un seši mēneši katram. Tiesas spriedums ir pārsūdzēts apelācijas tiesā.

Juridiskās palīdzības administrācija šā gada trijos mēnešos izmaksājusi valsts kompensāciju divām personām, kas par cietušajiem no cilvēku tirdzniecības tika atzīti 2017.gadā.

Saeimas Juridiskās komisijas Tiesību politikas apakškomitejā šobrīd tiek izskatīts likumprojekts par grozījumiem likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas cita starpā paredz palielināt kompensācijas apmēru no cilvēku tirdzniecības cietušajām personām no 70% uz 90% no piecām Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas.

Nevalstiskās organizācijas – biedrība “Centrs Marta” un biedrība “Patvērums “Drošā māja”” – turpina nodrošināt valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesā sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem. Šobrīd pakalpojumus saņem 11 personas, no tām septiņas sievietes un četri vīrieši. Sievietes cietušas no seksuālas izmantošanas, piespiedu fiktīvām laulībām, verdzības un piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, vīrieši cietuši no darbaspēka ekspluatācijas (strādājuši mazkvalificētu darbu rūpnīcās un pārtikas apstrādes uzņēmumos). Upuri tika pakļauti ekspluatācijai: divi – Latvijā, četri – Apvienotajā Karalistē, viens – Kiprā, viens – Vācijā, viens – Nīderlandē, viens – Venecuēlā. Visi upuri ir pieaugušas personas.

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste Gita Miruškina, kura nodrošina konsultācijas, atbildot uz biedrības 24/7 uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120 zvaniem, informēja, ka, uzsākot sociālo kampaņu cilvēku tirdzniecības novēršanai “Skaistiem vārdiem noticēja...”, vairākas dienas televīzijā tika demonstrēti sižeti par šo kampaņu un uzticības tālruņa numurs. Pateicoties tam, tika saņemti daudzi tālruņa zvani, zvanītāji dalījās ar saviem novērojumiem par sociāl-ekonomisko situāciju valstī, kas veicina cilvēku aizbraukšanu un nonākšanu ekspluatācijā, interesējās par preventīviem pasākumiem, ko darīt, lai sevi pasargātu no cilvēku tirdzniecības riskiem, trīs zvanītāji tika atpazīti kā potenciālie cilvēku tirdzniecības upuri un biedrība turpina strādāt ar šīm personām.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā