Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā

13.11.2015

Pēdējo desmitgažu laikā lielākajā daļā pasaules valstu, ieskaitot valstis Eiropā un Baltijas jūras reģionā, darba tirgus ir pastāvīgi mainījies. Lielā konkurence un ražošanas pārstrukturēšana mazina cenas gan valstiskā, gan starptautiskā līmenī. Tas ir ietekmējis veidu, kādā mūsdienās tiek organizēts un pārvaldīts darbs. Mazkvalificētu un slikti atalgotu darbu veic arvien brīvāk pielāgojams darbaspēks, no kura lielu daļu veido darba ņēmēji migranti, kas dara tādus darbus, kurus neviens cits nevēlas darīt. Šādus darba ņēmējus var diskriminēt un citādi ekspluatēt, ieskaitot tirdzniecību piespiedu darba nolūkā.

Starptautiskie avoti liecina, ka cilvēku tirdzniecība piespiedu darba nolūkā kļūst arvien izplatītāka visā pasaulē. Cilvēki tiek ļaunprātīgi izmantoti, ekspluatēti, kā arī piespiesti veikt neapmaksātu vai ļoti slikti atalgotu darbu un/vai sniegt pakalpojumus, nesaņemot atalgojumu un dzīvojot cilvēkam necienīgos apstākļos.

Vadlīniju saīsinātā versija ir izveidota tā, lai to būtu ērti izmantot un uz to varētu viegli atsaukties un tā kalpotu par īsu pārskatu un kontrolsarakstu, kurā norādīts, kā pēc iespējas veiksmīgāk novērst darba ņēmēju migrantu ekspluatāciju. Vadlīniju saīsinātā versija ir paredzēta valsts amatpersonām, uzņēmumiem, īpaši darbiekārtošanas aģentūru darbiniekiem un darba devējiem, kā arī arodbiedrībām un nevalstiskām organizācijām (NVO). Saīsinātajā versijā ietilpst īsi izvilkumi no oriģinālās vadlīniju versijas.

Vadlīniju darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā saīsinātā versija, kuru ES un Zviedru institūta finansētā ADSTRINGO projekta ietvaros izstrādājusi Liliana Sorentino (Liliana Sorrentino) un Anīna Jokinena (Anniina Jokinen).

„ADSTRINGO – cīņa pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, uzlabojot partnerību, veicinot faktu konstatāciju un intensificējot organizatoriskās pieejas” ir starptautisks projekts, kuru koordinē Eiropas institūts noziegumu novēršanai un kontrolei, saistīts ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (HEUNI).

Laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam projekts ir īstenots deviņās Baltijas jūras reģiona valstīs, un tā ietvaros ir veikta izpēte, kā arī izveidots tīkls un pilnveidotas iespējas sekmīgāk novērst cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā. Projekta  sadarbības partneri ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Tartu Universitāte Igaunijā, kā arī Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB). CBSS TF-THB koordinēja paralēlu projektu arī Polijā un Krievijas Federācijā.

Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai pieejamas šeit: ADSTRINGO vadlinijas LAT.pdf

Informāciju sagatavoja: Iekšlietu ministrija

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā