Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Uzsākta projekta par pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību īstenošana

12.12.2014

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana.

STROM projekts ir starpvalstu projekts, kura galvenais mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti un lomu atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām desmit Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā.  

STROM projekts uzsākts 2014.gada novembrī un turpināsies līdz 2015.gada 31.oktobrim. Projektu finansē Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonds (PSF), Zviedru institūts un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

STROM projekta ietvaros tiks veikts novērtējums par pašvaldību lomu, pienākumiem un esošo praksi atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām. Reģionālie eksperti no pašvaldībām Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā tiksies Rīgā reģionālo ekspertu grupu sanāksmē 2015.gada maijā, kurā notiks informācijas un pieredzes apmaiņa par valstīs spēkā esošajām sistēmām, saskaņā ar kurām notiek darbs ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Pamatojoties uz Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstu sniegtās informācijas un reģionālo grupu ekspertu sanāksmes rezultātiem un secinājumiem, tiks izstrādātas praktiskas vadlīnijas, kā labāk strādāt ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem un cilvēku tirdzniecības upuriem pašvaldībās un kā attīstīt vietējos atbalsta mehānismus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Projektu koordinē Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību ciešā sadarbībā ar NVO “Living for Tomorrow” Igaunijā, Pašvaldību asociāciju Lietuvā, Tieslietu un sabiedriskās drošības ministriju Norvēģijā, Iekšlietu ministriju Polijā un Stokholmas administratīvā apgabala pārvaldi Zviedrijā.

Informācija un jaunumi par projekta īstenošanas gaitu pieejama interneta vietnēs: www.cilvektirdznieciba.lv (www.trafficking.lv) sadaļā "Projekti un kampaņas" un www.cbss.org/tfthb.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā