Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Reģionālā kampaņa "Cilvēku tirdzniecība - noziegums, kas ir visu mūsu atbildība"

29.06.2017

Baltijas jūras valstu padomes darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību, atzīmējot tās desmito gadadienu, kopš šā gada februāra īsteno izpratnes veicināšanas kampaņu “Cilvēku tirdzniecība – noziegums, kas ir visu mūsu atbildība” (Human trafficking – a crime that is all of our responsibility). Sadarbībā ar Zviedrijas mākslinieci Lovisa Burfitt un Igaunijas ražošanas komandu tika izgatavoti T-krekli, kuru ražošanā ir ievēroti visi ētikas principi, kuru pamatā ir neveicināt cilvēku tirdzniecību un lēta darbaspēka izmantošanu. Še krekliņi tiek nosūtīti Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīs sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kuri atbalsta cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitātes, un sadarbības partneriem, aicinot izplatīt savas fotogrāfijas sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #traffickingsucks, tādējādi apliecinot savu attieksmi pret cilvēku ekspluatāciju un vēršot sabiedrības uzmanību uz cilvēku tirdzniecības problēmu.

Evika SiliņaLinda Abu MeriIluta LāceLāsma Stabiņa

  

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa: "Ar šo krekliņu, es atbalstu informatīvo kampaņu "Cilvēku tirdzniecība - noziegums, kas ir visu mūsu atbildība". Vairāk kā 10 000 cilvēku katru gadu tiek pakļauti, Eiropā vien, cilvēktirdzniecībai seksuālu, darbaspēka un citu iemeslu pēc. Mēs nevaram palikt akli pret šo problēmu."

Viesnīcas "Hotel Roma" vadītāja, iekšlietu ministre (2009.-2011.) Linda Mūrniece: "CILVĒKU TIRDZNIECĪBA - NOZIEGUMS, KAS IR VISU MŪSU ATBILDĪBA
Esmu gandarīta, ka pirms daudziem gadiem pirmā Cilvēktirdzniecības apkarošanas programma Latvijā tapa manā vadībā. Ļoti daudzi cilvēki strādājuši, lai mazinātu šo sērgu, bet izskaust to nav izdevies. Esmu pārliecināta, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem, lai tas izdotos - informēšana. Informēšana par to, kas ir cilvēktirdzniecība, ka tas var būt saistīts ar jebkādu paverdzināšanas veidu, kas vērsts pret sievieti, vīrieti, bērnu. Informēšanu par to, kā atpazīt cilvēktirgotājus, par to, ko darīt, lai pasargātu sevi un citus. Informēts cilvēks labāk pratīs sevi pasargāt un informēta sabiedrība pratīs cīnīties ar šo ļaunumu, kas izplatīts visā pasaulē, neapejot arī mūs."

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" valdes priekšsēdētāja Iluta Lāce: "Cilvēku tirgotāji gūst peļņu, izmantojot nesamērīgi daudz sieviešu un bērnu ievainojamību. Centrs MARTA ir pirmā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas izveidoja rehabilitācijas programmu cilvēkiem, kas cietuši no cilvēku tirdzniecības un joprojām iestājas, lai cietušā intereses tiktu ievērotas. Aicinu ikvienu ziņot, ja radušās aizdomas, ka cilvēks cietis vai cieš no seksuālās vai darba, vai citas ekspluatācijas."

Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente Lāsma Stabiņa: "Kopš 2000.gada Latvijā ir sasniegti vērā ņemami rezultāti cilvēku tirdzniecības novēršanā: ir politikas plānošanas dokuments, mērķtiecīgi pilnveidoti tiesību akti, noteikti bargi sodi par cilvēku tirdzniecību, nodrošinātas mācības speciālistiem un praktiķiem, izveidota stabila valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma upuriem, regulāri tiek nodrošinātas sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes. Taču ar to joprojām nepietiek. Cilvēku tirdzniecība joprojām pastāv. Kamēr būs pieprasījums pēc lēta darbaspēka, pēc lētiem un pieejamiem seksuāliem pakalpojumiem, pēc cilvēkiem, kurus ļaunprātīgi izmantot un piespiest ubagot, zagt, izdarīt noziegumus, cilvēku tirdzniecība pastāvēs. Ikkatram no mums kā preču un pakalpojumu patērētājam vajadzētu atteikties no stereotipiem un atbildīgi izvērtēt, cik lielā mērā esam apzināti vai neapzināti līdzatbildīgi par cilvēku tirdzniecības pastāvēšanu."


Dimitrijs TrofimovsRenārs LūsisJuris Jansons

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dimitrijs TrofimovsPirmā valsts programma cīņai pret cilvēktirdzniecību izveidoja pamatu Latvijas sistēmiskai pieejai cilvēku tirdzniecības novēršanai, apkarošanai un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai cilvēku tirdzniecības upuriem. Šodien jau īstenojam inovatīvus projektus un dalāmies pieredzē, bet joprojām cilvēku ekspluatācija paliek viens no ienesīgākiem un nežēlīgākiem noziedzības biznesa modeļiem. Paldies katram, kas iesaistās šī fenomena novēršanā un apkarošanā.

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs LūsisArī Valsts darba inspekcija (VDI) atbalsta reģionālo kampaņu "Cilvēku tirdzniecība - noziegums, kas ir visu mūsu atbildība!" #traffickingsucksVDI vērš pastiprinātu uzmanību darba apstākļiem, kādos tiek nodarbināti darbinieki Latvijā! Veicot pārbaudes, VDI pievērš lielu uzmanību tam, vai tiek saskatītas cilvēku tirdzniecības pazīmes uzņēmumos un darba vietās!

Latvijas Republikas Tiesībsargs Juris Jansons atbalsta informatīvo kampaņu pret cilvēku tirdzniecību. Tiesībsarga birojs tika nominēts Amerikas Savienoto Valstu 2017.gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Varoņa balvai (Latvia`s 2017 Trafficking in Persons Report Hero). Šī nominācija atspoguļo Tiesībsarga biroja ārkārtīgo nodošanos darbam, lai novērstu cilvēku tirdzniecību. Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita (Nancy Bikoff Petit), paužot atzinību par Tiesībsarga biroja aktivitātēm cilvēku tirdzniecības novēršanā, īstenotajām sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņām iepriekšējos gados, kā arī par centieniem valstī pirmā neatkarīgā pētījuma par cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu veikšanā, uzsver, ka šie ir nozīmīgi soļi Latvijas centienos apkarot cilvēku tirdzniecību. Vēstnieces kundze pauž pārliecību, ka Latvijas Republikas tiesībsarga Jura Jansona un Tiesībsarga biroja komandas smagais darbs palīdzēs Latvijai proaktīvi identificēt cilvēku tirdzniecības upurus, lai cilvēku tirdzniecības upuri varētu saņemt tiem nepieciešamo palīdzību, lai atgūtos un spētu atgriezties savās dzīvēs.

Informatīvo kamapņu cilvēku tirdzniecības novēršanai atbalsta Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Nozares politikas departaments, Administratīvais departaments un Finanšu un vadības departaments.

 Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunktsIekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

Informatīvās kampaņas atbalstītāji ir arī Liepājas pašvaldības starpinstitūciju darba grupa cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, kura tika izveidota 2003.gadā. Galvenie ieguvumi no šādas starpinstitūciju sadarbības grupas: uzticība tiesībsargājošām iestādēm, kas tiek novadīta līdz klientam, iespēja balstīties uz to, ka starpprofesionāļu komandai ir liela loma kā funkcionējošai vienībai, savstarpējās sadarbības prakse, piederības sajūta problēmas risināšanai grupā.

LMT Regbija klubs “Eži” pievienojas Baltijas jūras valstu padomes informatīvās kampaņas pret cilvēku tirdzniecību “Cilvēku tirdzniecība – noziegums, kas ir visu mūsu atbildība” atbalstītāju pulkam. Kluba pastāvēšana un darbība balstās uz trīs regbija spēlētājam, jebkuram sabiedrības loceklim svarīgām īpašībām "SPĒKS, TICĪBA, CIEŅA".

  Eži Tiesībsarga birojs

 

Baltijas jūras valstu padomes Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB)

1992.gada 5.-6. martā Dānijas ārlietu ministra organizētā konferencē tika pieņemta Kopenhāgenas deklarācija, ar kuru tika izveidota Baltijas jūras valstu padome (turpmāk – Padome) – vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums. Padomi veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija) un Eiropas Komisija. Padome identificē politiskos mērķus, izstrādā rīcības plānus, ierosina un īsteno reģionam nozīmīgus stratēģiskus projektus, kā arī kalpo par forumu viedokļu un ideju apmaiņai reģionam aktuālos jautājumos. 2014.gada 20.jūnijā ar Padomes lēmumu noteiktas trīs ilgtermiņa prioritātes – ilgtspējīgs reģions, pārticis reģions, drošs un aizsargāts reģions.

Ar Ministru kabineta 2011.gada 15.decembra rīkojumu Nr.657 “Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā” tika atbalstīta Latvijas dalība darba grupā, lai nodrošinātu Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF - THB) un iespēju gūt tās atbalstu Latvijas interešu projektiem. Ar rīkojumu noteikts, ka Iekšlietu ministrija nodrošina eksperta dalību darba grupā un no budžeta līdzekļiem veic iemaksas darba grupas budžetā attiecīgajam saimnieciskajam gadam noteiktajā apmērā.

Latvija CBSS TF-THB darbojas kopš tās dibināšanas, un Latviju tajā pārstāv Iekšlietu ministrijas deleģēts pārstāvis.

Darba grupas darbības ietvaros ir īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kuros piedalījušās Latvijas institūcijas un nevalstiskās organizācijas:

- projekts DEFLECT (Data and Education on Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking) – uzlabot dalībvalstu un to kompetento iestāžu un nevalstisko organizāciju spējas darboties pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā un apkopot salīdzināmus datus.

- projekts “ADSTRINGO – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches” – novērst cilvēku tirdzniecību piespiedu darba nolūkā, stiprinot nacionālās un reģionālās partnerības un uzlabojot izpratni par mehānismiem, kas veicina migrantu darbaspēka ekspluatāciju reģionā.

- projekts “Konsulāro amatpersonu izglītošana”.

- projekts “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) – stiprināt pašvaldību kapacitāti un lomu atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām desmit Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā.

- projekts “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” (STROM II) – stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot STROM projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļ-rietumu reģionā.

CBSS TF-THB īstenotie projekti veicina pieredzes un informācijas apmaiņu starp tajos iesaistītajām valstīm, cilvēku tirdzniecības tendenču, to ietekmes izpēti reģionālā līmenī un par cilvēku tirdzniecību apkarošanu un novēršanu kompetento iestāžu un par cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību atbildīgo iestāžu darba kvalitātes pilnveidošanu. CBSS TF-THB īstenotie projekti nodrošina zināšanu un pieredzes apmaiņas iespējas Latvijas speciālistiem, kuri nodrošina attiecīgo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības, sabiedrības informēšanu un izglītošanu, cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību. Vienlaikus šie projekti paplašina politikas plānošanā iesaistīto institūciju zināšanas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību reģionā un veicina aktīvāku dalībvalstu speciālistu sadarbību.

Reģionālā kampaņa "Cilvēku tirdzniecība - noziegums, kas ir visu mūsu atbildība"

Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Reģionālā kampaņa Cilvēku tirdzniecība - noziegums kas ir visu mūsu atbildība | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā