Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu

01.12.2017

2017.gada 29.novembrī, Stokholmā, Fotografiska muzejā, Baltijas jūras valstu padome (BJVP) sadarbībā ar Zviedrijas valdību pirmo reizi Baltijas jūras valstu reģionā pasniedza balvas par cīņu pret mūsdienu verdzību - cilvēku tirdzniecību.

Balvu saņēma biedrības Patvērums “Drošā māja” vadītāja Sandra Zalcmane, kura vairāk nekā 18 savas dzīves gadus ir veltījusi tam, lai Latvijā izveidotu un attīstītu atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, kā arī ikdienā sniedz praktisku atbalstu šai mērķa grupai.

Balvas mērķis ir godināt cilvēku apņemšanos, centienus, radošumu un līderību cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Kopumā balvai tika nominēti 15 pretendenti no Baltijas juras reģiona valstīm, no kuriem BJVP darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību pārstāvji, izvērtējot katra kandidāta ieguldījumu cilvēku tirdzniecības apkarošanā, izvēlējās trīs cilvēku tirdzniecības apkarošanas balvu laureātus. Balvas saņēma trīs nevalstiskās organizācijas: no Igaunijas - “Living for Tomorrow” direktore Sirle Blumberga, Krievijas Federācijas – “Stellit” direktore Maija Rusakova un Latvijas – Patvērums “Drošā māja” vadītāja Sandra Zalcmane.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija Baltijas jūras reģiona cilvēku tirdzniecības balvai nominēja Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cīņai pret cilvēku tirdzniecību galveno inspektoru Andri Bidzānu un reklāmas aģentūru GO!AHEAD (direktori Egils Krutovs un Andris Kleins), tādējādi paužot atzinību un pateicību par nozīmīgu ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā Latvijā.

Kopš 2013.gada 7.oktobra Andra Bidzāna dienesta pienākumos ietilpst organizētās noziedzības, cilvēku tirdzniecības, personu seksuālās izmantošanas un sutenerisma apkarošana un novēršana. A.Bidzāns ir sekmīgi atklājis vairākas ļoti apjomīgas cilvēku tirdzniecības un sutenerisma lietas, tostarp 2015.gadā nosūtīja kriminālvajāšanas uzsākšanai sarežģītu kriminālprocesu par starptautisku organizētās noziedzības grupējumu, kurš nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību. Šajā kriminālprocesā tika noskaidrotas septiņas Latvijas pilsones, kuras tika atzītas par cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī noskaidroti desmit organizētās noziedzības grupējuma dalībnieki, kuriem jau šobrīd uzrādītas apsūdzības. Starp apsūdzētajiem grupējuma dalībniekiem astoņi bija Latvijas valstspiederīgie un divi Pakistānas valstspiederīgie. 2017.gadā A.Bidzāna lietvedībā atrodas apjomīgs kriminālprocess par darba ekspluatāciju Vācijā. Šobrīd tiek veikta paralēla izmeklēšana abās valstīs, un Latvijā ir uzlikti aresti organizētās noziedzīgās grupas dalībnieku mantai un naudai.

Reklāmas aģentūra GO!AHEAD ir draugu komanda - radoša, atvērta, kura vēlas un ir gatava mācīties un pieņemt jaunas zināšanas un izaicinājumus. GO!AHEAD diezgan īsā laikā ir panākusi izpratni par cilvēku tirdzniecību, tās formām, riskiem, draudiem un negatīvo ietekmi uz sabiedrību, un ar šo izpratni aģentūra rada absolūti pārsteidzošus produktus, kas tiek izmantoti sabiedrības izpratnes veicināšanas informatīvajos pasākumos un speciālistu profesionālajai pilnveidei Latvijā, citās Baltijas jūras reģiona valstīs un Eiropas Savienībā. No Latvijas Iekšlietu ministrijas viedokļa - uzticība, uzticamība, atsaucība - šīs ir vērtības, kas raksturo reklāmas aģentūru GO!AHEAD. Ierobežoti pasūtījuma izpildes termiņi, mazs finansējums nav šķēršļi un atrunas kvalitatīva darba rezultāta sasniegšanai. Aģentūras izstrādātie zināmākie produkti cilvēku tirdzniecības novēršanai: dizaina un maketu izstrāde drukātajiem informatīvajiem materiāliem, vides plakāts, video klips un spēle “The Human Game”.

Svinīgā pasākuma laikā Iekšlietu ministrijas pārstāve, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumus “Pateicība” Vinetai Polatsidei, Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta vecākai padomniecei, Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību vadītājai, un Anthony Jay Olsson, Baltijas jūras valstu padomes Mediju un komunikācijas nodaļas vadītājam par profesionālo ieguldījumu un atbalstu cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitāšu nodrošināšanā Baltijas jūras reģionam nozīmīgu projektu īstenošanā un Baltijas jūras reģiona dalībvalstu sadarbības un centienu cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā veicināšanā Apbalvojumi piešķirti ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.1-16/2424 “Par apbalvošanu ar Iekšlietu ministrijas Pateicību”.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā

2017.gada 29.novembrī, Stokholmā, Fotografiska muzejā, Baltijas jūras valstu padome (BJVP) sadarbībā ar Zviedrijas valdību pirmo reizi Baltijas jūras valstu reģionā pasniedza balvas par cīņu pret mūsdienu verdzību - cilvēku tirdzniecību.

Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Stokholmā pasniegtas balvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas jūras reģionā | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā