Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Metodiskie ieteikumi pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem

14.08.2015

„Metodiskie ieteikumi pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem” ir izstrādāti sociālā darba speciālistiem, kuru redzeslokā, veicot sociālo darbu, nonāk personas:

- kuras varētu būt cietušas (vai cieš) no cilvēku tirdzniecības;

- kuras pašvaldībā atgriežas valsts finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma cilvēku tirdzniecības upuriem laikā vai pēc pakalpojuma.

Metodiskos ieteikumus pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem  izstrādājusi Labklājības ministrija, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/met_ctu_080520151.pdf

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā