Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Iekšlietu ministrija novada pēdējo Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību sanāksmi Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros

19.06.2019

2019.gada 13. – 14.jūnijā Jūrmalā pēdējo Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) ietvaros novadīja Iekšlietu ministrijas pārstāve, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa. Darba grupas sanāksmē piedalījās visu BJVP dalībvalstu – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas –deleģētās amatpersonas un BJVP Sekretariāta pārstāvji.

Sanāksmes laikā darba grupas locekļi pārrunāja Zviedrijas prezidentūras laikā uzsāktā projekta HOF-BSR “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus: notiek aktīvs darbs, lai izveidotu praktiski izmantojamu interneta rīku – starpinstitūciju sadarbības mehānisma Baltijas jūras reģionā modeli cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai un novirzīšanai atbalsta sniegšanai, BJVP dalībvalstīs organizēti semināri masu mediju pārstāvjiem un institūcijām, kuras strādā ar cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem, izstrādāta terminu vārdnīca par jēdzieniem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, un vadlīnijas masu mediju pārstāvjiem ar ieteikumiem un piemēriem, lai veidotu labu stāstu par cilvēku tirdzniecības gadījumiem, nekaitējot lietas izmeklēšanai un nepakļaujot upuri atkārtotai viktimizācijai.

BJVP dalībvalstīs veikti pētījumi par cilvēku tirdzniecības tēmas atspoguļojumu medijos. Ar Latvijas pētījumu sanāksmes dalībniekus iepazīstināja profesore Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, Komunikācijas studiju katedras vadītāja, kura atzina, ka Latvijas žurnālisti un mediju redaktori cilvēku tirdzniecību uzskata par nozīmīgu tematu. Tas pastāvīgi atrodas mediju dienas kārtībā, īpaši detalizēti medijos tiek izvērtēti ar Latvijas valsts piederīgajiem saistītie noziegumi, galvenokārt darba verdzība un iesaistīšana prostitūcijā vai fiktīvas laulības. Pastāvīga uzmanība medijos pievērsta arī cilvēku tirdzniecības pazīmēm migrantu pārvietošanas procesā. Latvijas mediji cilvēku tirdzniecības rāmējumā izceļ cilvēktiesības. Mediju vēstījumos lielākā uzmanība pievērsta konkrētu gadījumu analīzei, migrācijai un cilvēku tirdzniecības politikas atspoguļojumam.

Darba grupas locekļi pārrunāja Latvijas prezidentūras laikā Iekšlietu ministrijas izstrādātā projekta CAPE ”Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā”, kas šā gada maijā tika apstiprināts, saņemot līdzfinansējumu 64 500 euro apmērā no BJVP Projektu atbalsta fonda, īstenošanas plānu. Projekts tiks īstenots no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 31.augustam Latvijas Iekšlietu ministrijas vadībā. Plānots, ka BJVP dalībvalstīs tiks veikti izpētes darbi un organizēti starpvalstu semināri par darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu. Projekta noslēgumā Lietuvas prezidentūras BJVP ietvaros plānota augsta līmeņa konference, lai iepazīstinātu ar CAPE projekta rezultātiem un nepieciešamajām darbībām BJVP dalībvalstīs, lai apkarotu darbaspēka ekspluatāciju, apstiprinot Viļņas deklarāciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā.

Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa, nododot darba grupas priekšsēdētājas pilnvaras Dānijas Ārlietu ministrijas pārstāvei Kamilai Graver Petersenai (Kamilla Graver Petersen), pauda gandarījumu par paveikto Latvijas prezidentūras laikā – organizētas trīs darba grupas sanāksmes, konference ”Cilvēku tirdzniecība – noziegums ar pārāk maz notiesājošiem spriedumiem un pārāk daudz upuriem” un sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes Latvijas biroju – forums par uzņēmumu korporatīvo atbildību darbaspēka ekspluatācijas novēršanā, novēlot veiksmes Dānijas kolēģei Dānijas prezidentūras BJVP īstenošanā.

K.Graver Petersena apliecināja, ka Dānija turpinās Zviedrijas un Latvijas prezidentūru ietvaros uzsāktās iniciatīvas cīņai pret cilvēku tirdzniecību, darba grupas aktuālajā dienas kārtībā uzsvaru liekot uz darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu Baltijas jūras reģionā.Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 01.07.2018. – 30.06.2019.

Dānijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 01.07.2019. – 30.06.2020.

Lietuvas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 01.07.2020. – 30.06.2021.

Iekšlietu ministrija novada pēdējo Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību sanāksmi Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros

Cilvektirdznieciba.lv
Cilvektirdznieciba.lv
Cilvektirdznieciba.lv
Cilvektirdznieciba.lv
Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā