Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Iekšlietu ministrija: cilvēku tirdzniecības apkarošanā jāpanāk vairāk notiesājošu spriedumu

17.10.2014

Ceturtdien, 2014.gada 16. oktobrī, Iekšlietu ministrijā notika mācību seminārs tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, tiesnešiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina palīdzību cilvēktirdzniecības upuriem. Semināra mērķis ir uzlabot izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un tiesvedības procesu cilvēktirdzniecības lietās.  

Seminārā ar savām zināšanām dalījās gan Latvijas eksperti, piemēram, Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore Valentija Liholaja, gan cilvēktirdzniecības lietu eksperti no ASV - federālās tiesas tiesnese Virdžīnija M. Kendala un federālais prokurors Daniels Veiss. Seminārā tika analizēti cilvēktirdzniecības gadījumi gan no Latvijas, gan ASV tiesu prakses. ASV vēstnieka Latvijā vietnieces pienākumu izpildītāja Konstance Flipota atzinīgi novērtēja Latvijas veikumu cilvēktirdzniecības apkarošanā un īpaši likumdošanas jomā. Viņa arī norādīja uz tiesnešu lielo lomu cilvēktirdzniecības novēršanā.

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs par semināra organizēšanu izteica pateicību ASV vēstniecībai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Tiesnešu mācību centram, Tiesu administrācijai un Ģenerālprokuratūrai. “Šis seminārs ir būtisks un aktuāls, jo cilvēku tirdzniecība mūsdienās ir kļuvusi par ļoti izplatītu verdzības formu un globālu draudu. Latvija ir viena no līderēm ar cilvēktirdzniecības apkarošanai atbilstošu likumdošanu un efektīvu cilvēktirdzniecības upuru rehabilitācijas sistēmu, bet mums jādara viss iespējamais, lai veicinātu arī tiesībaizsargājošo iestāžu un tiesu izpratni par nepieciešamību ar saviem spriedumiem asāk vērsties pret šo mūsdienu verdzības formu,” norādīja D. Trofimovs.

Šajās mācībās uzsvars tika likts uz cilvēku tirdzniecības upuri vērstu pieeju. Tas nozīmē, ka, sākot no upura identificēšanas brīža, līdz vainīgo saukšanai pie atbildības, par galvenajām tiek izvirzītas cilvēku tirdzniecības upura intereses un vajadzības.

“Ir svarīgi, lai policijā uzsāktais kriminālprocess par cilvēku tirdzniecības faktu netiek pārkvalificēts par mazāk smagu noziegumu. Jo, ja nav kriminālprocesa par cilvēku tirdzniecību, tad cietušajiem nevar nodrošināt to aizsardzību un kompensācijas, kas pienākas cilvēku tirdzniecības upuriem. Ne mazāk svarīgi ir panākt to, lai tiesas spriedumi nodrošina atbilstošu sodu piespriešanu cilvēku tirdzniecības noziegumos vainīgajām personām,” norāda D. Trofimovs.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā