Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Eiropas Savienība 18.oktobrī atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību

19.10.2015

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība pieņem dažādas formas, kas strauji mainās - noziedzīgie grupējumi vervē sievietes, vīriešus un bērnus, kas atrodas sarežģītās dzīves situācijās. Saskaņā ar Eirostat datiem par 2010- 2012 gadu, 80% no visiem reģistrētajiem upuriem Eiropas Savienības valstīs ir sievietes, bet 70% cilvēku tirgotāju ir vīrieši. 16% reģistrēto upuru ir bērni – gan zēni, gan meitenes. Visizplatītākā cilvēku tirdzniecības forma ir seksuālā ekspluatācija, kam visvairāk pakļautas sievietes un meitenes, veidojot 95% no iesaistītajiem.

Ekspluatācija piespiedu darbam ir 19% no visiem zināmajiem gadījumiem, un dzimumu sadalījums ir citāds - 71% gadījumu tiek vervēti vīrieši. Latvijā lielākoties vervē meitenes un sievietes ievainojamās situācijās, lai pārdotu fiktīvajām laulībām un seksuālai ekspluatācijai ārzemēs. MARTA ir ievērojusi, ka cilvēku tirdzniecības upuri paši sevi par tādiem neidentificē, īpaši jaunieši, kas vēl nav sasnieguši pilngadību. Līdz ar to nozīmīga ir gan institūciju un profesionāļu loma, kuru redzeslokā var nonākt upuri, gan visu sabiedrības locekļu jeb līdzcilvēku loma, kas var pamanīt aizdomīgas situācijas un cilvēkus, ziņot par tiem atbildīgajiem dienestiem vai piedāvāt palīdzību.

Vai zini kādu, kas meklējis darbu ārzemēs? Vai darba devējs viņu piemānīja, manipulēja un šantažēja? Vai viņš/a iekļuvis/usi parādu verdzībā? Vai viņai lika noslēgt fiktīvo laulību? Vai viņu piespieda nodarboties ar prostitūciju? Vai atņēma dokumentus?

Ja uz kādu no jautājumiem atbildēts ar „jā”, iespējams, ir nepieciešama palīdzība atrisināt radušās problēmas. Aicinām neklusēt un rīkoties, zvanot MARTAs speciālistiem pa bezmaksas palīdzības tālruni 8000 2012. Vairāk informācijas: Irina Frolova, sociālā darbiniece 6 7378539

Informāciju sagatavoja: biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"", http://www.marta.lv/marta-runa/eiropas-savieniba-18oktobri-atzime-dienu-cinai-pret-cilveku-tirdzniecibu

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā