Notikumu kalendārs - Oktobris, 2021

Eiropas Padomes informatīvais komikss par cilvēku tirdzniecību tagad arī latviešu valodā

21.12.2017

Komiksa grāmata “Tevi nedrīkst pārdot” ir informatīvais materiāls, kas tiks izmantots tikšanās reizēs ar skolēniem un jauniešiem, lai informētu par cilvēku tirdzniecību, tās formām, riskiem, sekām un ieteikumiem, kas ņemami vērā, lai mazinātu cilvēku tirdzniecības riskus. Arī nozaru speciālistiem un praktiķiem, kuriem līdz šim nav nācies saskarties ar cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas jautājumiem, šis materiāls var būt interesants un noderīgs.

Atbilstoši Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorāta nosacījumiem, pēc Iekšlietu ministrijas pasūtījuma reklāmas aģentūra “GO!AHEAD” nodrošināja komiksa grāmatas “Tevi nedrīkst pārdot” maketa latviešu valodā sagatavošanu un iespieddarbu veikšanu. 

 

Cilvēku tirdzniecība ir vergu tirdzniecības mūsdienu veids. Nabadzība un nedrošie apstākļi, ekonomiskās un politiskās grūtības spiež cilvēkus pamest savu dzimteni labākas dzīves meklējumos. Diemžēl šie meklējumi var izrādīties ceļš uz elli.

Cilvēki tiek uztverti kā prece, kuru var pirkt un pārdot, izmantojot tos jebkurā ekspluatācijas formā: visbiežāk seksa pakalpojumu industrijā, kā arī ekonomiski, piemēram, lauksaimniecības sektorā vai legālos vai nelegālos uzņēmumos, kuros upuri ir spiesti strādāt par niecīgu algu vai pilnīgi bez atlīdzības. Ik dienas mēs uzzinām par mājkalpības gadījumiem, kad cilvēki tiek nodarbināti mājsaimniecībās, pazemoti un spiesti strādāt nogurdinošas darba stundas. Ikviens – vīrietis, sieviete vai bērns, var tikt ievilināti lamatās un padarīti par cilvēku tirdzniecības upuriem.

Talinas, Fabijas, Ivo, Annas un Sofijas stāsti ilustrē visas šīs ekspluatācijas formas.

Eiropas Padome, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt un aizsargāt cilvēktiesības, paredzējusi šos stāstus visu tās 47 dalībvalstu pilsoņu brīdināšanai. Cīņa pret cilvēktirdzniecību ir kļuvusi par vienu no tās prioritātēm. Eiropas Padome vada daudzas aktivitātes politiskā un juridiskā līmenī, lai cīnītos ar cilvēku tirdzniecību, viena no tām Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību pieņemšana. Komikss ir Eiropas Padomes ieguldījums cīņā pret cilvēku tirdzniecību un tās upuru aizsardzībā.

 

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā