Notikumu kalendārs - Oktobris, 2022

Valsts policija uzsāk informatīvu akciju par cilvēku tirdzniecību

10.09.2020

"Kas ir cilvēktirdzniecība? Kā to atpazīt?

Cilvēktirdzniecība – 21. gadsimta verdzība, kas tiek uzskatīta par pasaulē otro ienesīgāko kriminālo biznesu. Nereti šķiet, ja nesaskaramies ar kādu problēmu, tā nepastāv. Tomēr šis ir maldīgs priekšstats - ar šo problēmu nesaskaras tikai tumšās alejās pasaules tālākajos nostūros, tā notiek visā pasaulē katru dienu. 

Cilvēktirdzniecība nešķiro savus upurus. Cilvēku tirdzniecībai un ekspluatācijai var tikt pakļauts jebkurš, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālā stāvokļa."

Cilvēku tirdzniecība un ar to saistīto risku prevencija, tostarp arī virtuālajā vidē, norādāma kā viena no aktualitātēm Valsts policijas darbā prevencijas jomā. Vides, kurās iespējams saskarties ar cilvēku tirdzniecības riskiem, ir gan sludinājumi internetā, gan sociālie tīmekļi. Darba piedāvājumi ar labu atalgojumu ir viens no visbiežāk izmantotajiem vervēšanas veidiem. 

Lai iespēju robežās samazinātu risku kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri ir nepieciešams Valsts policijas preventīvo darbu fokusēt uz dažādām mērķa grupām un aktivitātēm. Kā viena no šādām aktivitātēm ir informatīva kampaņa dažāda vecuma personām, otra – informatīvas nodarbības skolās.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību šī veida nodarījuma problēmjautājumam, veicinātu plašāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību sabiedrībā, Valsts policija īsteno informatīvu akciju par cilvēku tirdzniecības riskiem, informējot par pazīmēm, pēc kurām iespējams atpazīt upuri un varmāku.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļa ir izstrādājusi preventīvo izglītojošo nodarbību vispārējās kvalitātes standartus ar drošību saistītās jomās. Standarti ir izmantojami kā pamata informācijas līdzeklis nepilngadīgo lietu inspektoram, organizējot nodarbību par drošību. Standarta struktūra veidota tā, lai inspektoram būtu viegli pārskatāmas nodarbībā obligāti pārrunājamās tēmas, kā arī “atbalsta informācija”, kas ir kā papildinošā informācija par obligāti ieļaujamajām tēmām. Standartā par attiecībām vidusskolas vecuma jauniešiem ir iekļauta arī cilvēktirdzniecības tēma. Nodarbības ietvaros jaunieši tiek informēti par cilvēktirdzniecības aktualitāti, tās pazīmēm, veidiem un iespējām vērsties pēc palīdzības. 

 

Informāciju sagatavoja Valsts policija


Valsts policijas informatīvā akcija par cilvēku tirdzniecību

Valsts policija īsteno informatīvu akciju par cilvēku tirdzniecības riskiem, informējot par pazīmēm, pēc kurām iespējams atpazīt upuri un varmāku.

Valsts policijas informatīvā akcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts policijas informatīvā akcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts policijas informatīvā akcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts policijas informatīvā akcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā