Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Valmierā notikusi projekta STROM II starpnozaru diskusija

23.12.2016

16.decembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notika projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” starpnozaru diskusija.

STROM II ir starptautisks projekts, kā mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot STROM projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļrietumu reģionā.

Starpnozaru diskusiju vadīja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente, projekta STROM II koordinatore Latvijā Lāsma Stabiņa un biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” vadītāja, projekta STROM II Latvijā nacionālā eksperte Iluta Lāce. Pēc diskusijas notika praktiskā daļa.  

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes, Valmieras bāriņtiesas, Valmieras Izglītības pārvaldes, Valmieras Dzimtsarakstu nodaļas, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Sociālo pedagogu metodiskās apvienības, nodibinājuma “Centrs Valdardze”, Valsts probācijas dienesta Valmieras teritoriālās struktūrvienības, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes, Valmieras rajona prokuratūras, Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas, kā arī biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta””.

“Projektā iesaistāmies preventīvā nolūkā. Tas stiprina speciālistu spējas un zināšanas cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, kā arī nodrošina un veicina vietējā starpinstitūciju sadarbības mehānisma palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem izveidi un pilnveidi. Vienmēr ir labi sagatavoties un būt soli priekšā, lai zinātu, kā organizēt darba procesu, ja tiks konstatēti šādi gadījumi,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja, projekta STROM II koordinatore Valmieras pilsētas pašvaldībā Iveta Sokola-Sokolova.

Neskaitot Valmieras pilsētas pašvaldību, Latviju projektā pārstāv arī Liepājas pašvaldība. Valmieras pilsētas pašvaldība iesaistījās arī pirmajā STROM projektā, kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī, kad tika izstrādāts projekta galvenais produkts – vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību”. Pirmā STROM projekta ietvaros tika izstrādāts arī projekta STROM II priekšlikums. 

Neskaitot 16.decembrī notikušo starpnozaru sanāksmi, projekta ietvaros plānots izveidot starpinstitucionālu sadarbības darba grupu cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai, izveidot funkcionējošus un ilgtspējīgus pašvaldību starpinstitūciju sadarbības mehānismus cilvēku tirdzniecības upuru atbalstam, sekojot projektā STROM izveidoto vadlīniju noteiktajiem principiem. Tāpat projekta aktivitātes paredz organizēt starpnozaru sanāksmes, mācību seminārus pašvaldību darbiniekiem, lai ilgtermiņā uzlabotu cilvēku tirdzniecības novēršanas centienus. Projektā tiks īstenotas arī izpratnes veicināšanas aktivitātes, kas paredzētas cilvēku tirdzniecības riskiem pakļauto sabiedrības grupu informēšanai.

Projekta koordinators/projekta vadošais partneris: Baltijas jūras valstu padomes darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB), kā arī NVO “Living for Tomorrow” (Igaunija), Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Sarkanā krusta Sanktpēterburgas birojs (Krievija).

Projektu līdzfinansē Zviedrijas institūts, Ziemeļu Ministru padome un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekts ilgst no 2016.gada 2.maija līdz 2017.gada 30.septembrim.

Plašāka informācija par projektu pieejama pie projekta koordinatores Valmieras pilsētas pašvaldībā Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītājas Ivetas Sokolas-Sokolovas, zvanot pa tālruni 64210688 vai rakstot e-pastu iveta.sokolova@valmiera.lv, kā arī mājaslapā www.cilvektirdznieciba.lv.

 

Ziņu sagatavoja Valmieras pilsētas pašvaldība, ziņa pārpublicēta no Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapas www.valmiera.lv, ziņas pārpublicēšana saskaņota ar Valmieras pilsētas pašvaldību

Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016.

Valmierā analizētas un pārrunātas iespējas piemērot vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” Valmieras pašvaldības vajadzībām ar mērķi izveidot pašvaldības starpinstitūciju sadarbības mehānismu cilvēku tirdzniecības novēršanai, apkarošanai un palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem

Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016. | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā