Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Turpinās izglītot Rīgas pašvaldības darbiniekus par cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumiem

08.05.2015

Rīgas pašvaldība no sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļiem 2015.gada pirmajā pusgadā finansēs projektu, kurš paredzēts informētības veicināšanai par cilvēktirdzniecības problēmām.

Projekta īstenošanu un tam nepieciešamos līdzekļus 30.aprīlī atbalstīja Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas deputāti.

Rīgas domes Labklājības departaments, lai veicinātu informētību par cilvēktirdzniecības problēmām, riskiem un to novēršanas iespējām, šogad īstenos projektu "Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai - 2015". Projekta gaitā tiks apmācīti sociālo institūciju vadītāji, sociālā darba speciālisti, pašvaldības policijas darbinieki, sociālie pedagogi un citi nozares speciālisti. Informētību par šo aktuālo problēmu veicinās ar starpinstitucionālu semināru, diskusiju un labās prakses piemēru apmaiņu palīdzību. Papildus informētības kampaņai, projektā kvalificēti speciālisti sniegs palīdzību tām personām, kuras ir cietušas no cilvēktirdzniecības.

Kopš 2010.gada tiek veikts apjomīgs Rīgas pašvaldības sociālo darbinieku, skolu sociālo pedagogu un pašvaldības policistu izglītošanas darbs par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Rīgas domes Labklājības departaments mērķtiecīgu pašvaldības darbinieku izglītošanu ir izvirzījis par prioritāti, kuras īstenošanai ik gadu Rīgas dome piešķir finansējumu no Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda (2010.gadā – 2774.60 euro, 2011.gadā – 2988 euro, 2012.gadā – 3643 euro, 2013.gadā – 3273 euro, 2014.gadā – 3400 euro). Piecu gadu laikā mācību kursus ir apmeklējuši 411 Rīgas pašvaldības darbinieki (2010.gadā – 60 sociālie darbinieki, 2011.gadā – 60 Rīgas sociālo institūciju vadītāji un sociālie darbinieki, 2012.gadā – 25 sociālie darbinieki, 50 skolu sociālie pedagogi, 20 pašvaldības policisti, 2013.gadā – 20 pašvaldības policisti, 61 – Rīgas Sociālā dienesta darbinieki, sociālie pedagogi, sociālo aprūpes iestāžu un Labklājības departamenta sadarbības iestāžu darbinieki, 2014.gadā – 20 pašvaldības policisti, 95 sociālie darbinieki un sociālā darba speciālisti, skolu sociālie pedagogi ). Rīgas dome vairākkārt ir izdevusi informatīvo bukletu „Cilvēku tirdzniecības novēršana” latviešu un krievu valodā, kuri tiek izplatīti speciālistu un skolēnu semināros, pašvaldību sociālajos dienestos, Latvijas Republikas vēstniecībās Lielbritānijā, Īrijā un Kiprā, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta apmeklētāju telpās un iespējami plaši ne tikai Rīgas pašvaldībā, bet visā Latvijas teritorijā. Bukleta izgatavošanai piecu gadu laikā Rīgas dome piešķīrusi finansējumu 4312 euro. Informatīvā bukleta mērķis ir informēt sabiedrību par cilvēktirdzniecības riskiem, draudiem un palīdzības iespējām, ja persona ir kļuvusi par cilvēku tirdzniecības upuri.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā