Notikumu kalendārs - Oktobris, 2021

Stiprina starpinstitūciju sadarbību, lai efektīvāk vērstos pret negodīgiem darba devējiem

14.12.2017

2017.gada 13.decembrī pēc Latvijas brīvo arodbiedrības savienības (LBAS) iniciatīvas notika ekspertu sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no LBAS, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts darba inspekcijas un Labklājības ministrijas.

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja iestāžu izpratni par piespiedu darba definīciju krimināltiesību kontekstā, Starptautiskās darba organizācijas “Piespiedu darba konvencijas” un tās 2014.gada protokola izpratnē, kā arī tika aktualizēti problēmjautājumi, kas saistīti ar darba devēju negodīgu attieksmi pret darba ņēmējiem attiecībā uz darba līgumos noteikto saistību nepildīšanu un noteiktās atlīdzības neizmaksāšanu.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par nepieciešamo rīcību un kompetento iestāžu sadarbību attiecībā uz iespējām vērsties pret šādiem darba devējiem, izvērtēt lietas materiālus pēc kompetences un uzsākt kriminālprocesus attiecīgi pēc Krimināllikuma 154.1 panta “Cilvēku tirdzniecība” par darba ekspluatāciju, Krimināllikuma 280.panta “Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana” par personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījis darba devējs un ja ar to radīts būtisks kaitējums, un citiem darba tiesisko attiecību pārkāpumiem.

 

Vienlaikus Iekšlietu ministrija apliecināja gatavību aktualizēt ministrijas 2012.gadā publicēto informatīvo materiālu “Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas vadlīnijas”, kuras paredzētas, lai Valsts policija, Valsts darba inspekcija, Valsts robežsardze, Pašvaldību policija un nevalstiskās organizācijas, kurām piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, varētu pilnvērtīgi konstatēt cilvēku tirdzniecības darba spēka ekspluatācijas nolūkā gadījumus un cietušās personas, kā arī atbilstoši veikt nepieciešamos pasākumus vainīgo personu saukšanai pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

 

Iekšlietu ministrija atgādina, ka potenciālajiem darba meklētājiem ir pieejams informatīvais materiāls “Preventīvo pasākumu saraksts, kuru ņemot vērā, var samazināt risku kļūt par piespiedu darba upuri ārzemēs”.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā