Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs

26.03.2020

Iekšlietu ministrija un biedrība “Korporatīvās sociālās atbildības platforma Latvijā”, izmantojot digitālo mediju platformu, 2020.gada 24.martā attālinātā veidā nodrošināja semināra “Cilvēktiesību risku novērtēšana piegādes ķēdēs” norisi. Semināru vadīja KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne, kura prezentēja projekta FLOW “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darbaspēka ekspluatācijas gadījumos” ietvaros izstrādāto risku vadības rīkkopu darba devējiem darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības novēršanai uzņēmumos un to piegādes ķēdēs, soli pa solim skaidrojot tajā iekļauto informāciju un uzklausot semināra dalībnieku viedokļus un to pārstāvēto uzņēmumu pieredzi cilvēktiesību standartu ieviešanā un piemērošanā.


Risku vadības rīkkopa nodrošina uzņēmējiem sekojošus rīkus:

Riska novērtējuma rīkskā var identificēt darbaspēka ekspluatāciju piegādes ķēdēs?

Stratēģijas rīkskā var sagatavot ekspluatācijas novēršanas stratēģijas?

Pārbaudes rīkskas ir jūsu partneri?

Līgumu rīkskā tiek sagatavotas drošas uzņēmumu vienošanās un līgumi, kuros tiek ņemta vērā darbaspēka ekspluatācijas novēršana?

Darbavietas novērtējuma rīkskā uzņēmums var organizēt pats savas pārbaudes?

 

Linda Šedlere Scwenk LatvijaTo, ka šāds risku vadības rīks ir aktuāls un nepieciešams uzņēmumiem, apliecināja SIA “Schwenk Latvija” valdes locekles Lindas Šedleres prezentācija par uzņēmuma pieredzi attiecībā uz atbildīgu izvēli jeb piegādes ķēžu lomu ilgtspējīgas vides veidošanā. Schwenk Latvija ir uzņēmums ar integrētu ilgtspējas stratēģiju visā uzņēmuma vērtību ķēdē – atbildība, sadarbība, izaugsme, veselība un drošība, sākot no materiālu ieguves no zemes dzīlēm, beidzot ar produkta nodošanu klientam un materiālu otrreizēju pārstrādi. Uzņēmumam ir ētikas kodekss, kuru ievēro un kam tic pats uzņēmums, un sagaida tādus pašu ētikas principus un cilvēktiesību standartus no saviem piegādātājiem. Šo sistēmu uzņēmums ir veidojis daudzu gadu garuma, un tā balstās uz pieredzi, jo pirms desmit gadiem nebija neviena, kas būtu pateicis, kā vajag.

 

Šā gada jūnijā uzņēmumiem būs publiski un bez maksas pieejami divi rīki: risku pārvaldības instruments uzņēmumiem, lai novērstu un atklātu cilvēktiesību pārkāpumus un ekspluatāciju vietējās/nacionālās/Eiropas piegādes ķēdēs, īpašu uzmanību pievēršot ārpakalpojumiem, apakšlīgumiem un darbā pieņemšanas praksei, darba veidiem, kas ir identificēti ar paaugstinātu darbaspēka izmantošanas risku, kā arī pienācīgas pārbaudes procedūru praktiskai īstenošanai, piemēram, informācijas vākšanai, izmantojot darbinieku vadītus uzraudzības un sūdzību novēršanas mehānismus. Otrs rīks būs normatīvā regulējuma apkopojums, kurā būs izskaidroti esošie tiesiskie regulējumi, kuros izklāstīti uzņēmējdarbības pienākumi attiecībā uz cilvēktiesībām, galveno uzmanību pievēršot darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības novēršanai.

 

Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas modeli #FLOW_THBJau šobrīd ir pieejams analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli" (2019), kas ataino cilvēku tirdzniecības un darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli, aprakstot, kā dažādas likumīgas uzņēmējdarbības struktūras var izmantot, lai slēptu un veiktu darbaspēka ekspluatāciju, un aktualizē saikni starp darbaspēka ekspluatāciju, cilvēku tirdzniecību un ekonomiskajiem noziegumiem. Šī rīka mērķa grupas ir Eiropas Savienības dalībvalstu politikas veidotāji, valsts iestāžu pārstāvji, ieskaitot tiesībaizsardzības iestādes, darba inspekcijas un nodokļu iestādes, pilsoniskā sabiedrība, ieskaitot arodbiedrības un NVO, uzņēmumi.

Projekts #FLOW_THB “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darbaspēka ekspluatācijas gadījumos”, projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds.

FLOW projekta partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs

Seminārs norisinājās projekta FLOW “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darbaspēka ekspluatācijas gadījumos” ietvaros. #FLOW_THB

Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Seminārs par cilvēktiesību risku novērtēšanu piegādes ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā