Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Publicē pētījumu "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē"

11.12.2014

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" vadītā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" ietvaros veiktais pētījums "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē" (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums) ir pirmais pētījums Latvijā, kas mēģina atbildēt uz jautājumiem:

  • Kādi apstākļi ietekmē sieviešu nonākšanu prostitūcijā?
  • Kā meitenes un sievietes tiek rekrutētas prostitūcijai Latvijā un seksuālajai vai cita veida ekspluatācijai ārpus valsts?

Prostitūcija ir uzskatāma par sociālu problēmu, kam nepieciešami adekvāti risinājumi – palīdzība esošajām prostitūcijā iesaistītām personām, efektīvas izejas programmas, kā arī preventīvais darbs. Izejas programmām jābūt tādām, kas atbilstu sieviešu vajadzībām un sniegtu kompleksu skatījumu (atkarības, izglītība, darba iespējas). Preventīvais darbs aptver nepieciešamību nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu ģimenēm, psiholoģiskā un sociālā atbalsta esamību, masu mediju atbildības paaugstināšanu un auditorijas izpratnes palielināšanu par medijos paustajiem dzimtes vēstījumiem.

Pie prostitūcijas kā galējā soļa noved ekonomisko, sociālo un psiholoģisko apstākļu kopums. Savukārt vervētāji katru reizi izmanto arvien jaunas metodes, lai prostitūcijā iesaistītu sievietes. Piemēram, ievietojot darba sludinājumus ar lieliskām „karjeras izaugsmes” iespējām ārvalstīs, bez nepieciešamības zināt svešvalodas vai uzrādīt izglītības dokumentus.

Pētījuma ietvaros ir apkopoti ievainojamības aspekti, kas ietekmē sieviešu iesaistīšanu prostitūcijā.

Pētījums pieejams latviešu valodā: "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē" (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums).

Pētījums pieejams angļu valodā: "Recruitment for Human Trafficking and Online Image of Women" (Case Studies of Latvia, Estonia and the UK).

Vairāk par projektu "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" lasiet sadaļā "Projekti un kampaņas".

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā