Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Projekta aktivitāte "Esošā cilvēku tirdzniecības novēršanas institucionālā ietvara un politikas plānošanas izvērtēšana"

03.05.2018

Īstenojot kopīgo - Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas - starptautisko projektu “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003), 2018.gada 23. - 27.aprīlim Kišiņevā, Moldovā notika Moldovas Republikas esošā cilvēku tirdzniecības novēršanas institucionālā ietvara un politikas plānošanas izvērtēšana.

 Izvērtējumu veica starptautisku ekspertu komanda, kuru pārstāvēja:

Alvydas Šakočius, Lietuvas Republikas iekšlietu ministra padomnieks, Projekta komponentes vadītājs,

Ian Sweet (Ijans Svīts), Apvienotās Karalistes Neatkarīgā komisāra cīņai pret verdzību (Independent Anti-Slavery Commissioner) biroja pārstāvis;

- Dr PhD Jorn van Rij (Jorns van Rījž), vecākais lektors kriminoloģijā, Inhollandas Lietišķo zinātņu universitāte Nīderlandē;

Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

 

Novērtēšanas vizītes ietvaros bija organizētas sanāksmes, nodrošinātas prezentācijas un diskusijas ar dažādu iestāžu pārstāvjiem, kam ir svarīga loma, uzdevumi un pienākumi, īstenojot Moldovas Nacionālo stratēģiju cilvēku tirdzniecības novēršanai 2018. - 2023.gadam: Policijas ģenerālinspektorāts, Cilvēku tirdzniecības apkarošanas centrs, Robežpolicijas inspektorāts, Kriminālvajāšanas departaments, Ģenerālprokuratūra, Migrācijas un patvēruma birojs, Speciālā prokuratūra organizētās noziedzības in citu noziegumu apkarošanai.

 

Ekspertus novērtēšanas vizītes laikā atbalstīja un pavadīja Ana Revenco, La Strada, Grigore Moga un Elena Gherta no Policijas ģenerālinspektorāta, kā arī Projekta vadītājs Moldovā Vladimir Negura.

 

Projekta vadošais partneris: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekta partneri: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā