Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Praktiskās vadlīnijas starptautiskās bērnu aizsardzības nodrošināšanai

29.12.2016

Šajā praktiskajā rokasgrāmatā speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām sniegts pārskats par pasākumiem, kas veicami, lai pārrobežu situācijās veicinātu cilvēktiesību un bērnu labāko interešu ievērošanu. Tas ir viegli pieejams rīks, strādājot ar gadījumiem, kad bērni atrodas ārpus dzimšanas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Rokasgrāmatā atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas likumiem aprakstīti standarti un saistības, kas nosaka bērna drošību un labklājību neatkarīgi no viņa nacionalitātes vai imigrācijas statusa.

Starptautiskais regulējums attiecībā uz bērnu starpvalstu situācijās ir spēcīgs. Tas nosaka standartus, lai nodrošinātu bērnu drošību, labklājību un attīstību neatkarīgi no viņu nacionālās izcelsmes vai imigrācijas statusa. Pāri visiem šiem standartiem prevalē ANO Konvencija par bērnu tiesībām, kas nodrošina stabilu pamatu bērnu labāko interešu veicināšanai. Konvencija palīdz speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām orientēties sarežģītajos starptautiskajos, Eiropas un valsts likumos, kad labāko interešu izvērtējumi un noteikšana ir priekšnoteikums, lai katram bērnam konkrēti noteiktu un īstenotu ilgtspējīgu risinājumu.


Šajā praktiskajā rokasgrāmatā "Starptautiskā bērnu aizsardzība: praktiskās vadlīnijas speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām" šie standarti ir pārveidoti norādījumos “soli pa solim”, lai starpvalstu situācijās veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu. Valsts iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem strādājot starpvalstu līmenī, ir nepieciešams labs kontaktu tīkls un skaidras procedūras, kā izvērtēt starpvalstu lietas, pieņemt lēmumus, veikt norīkojumus un sniegt pakalpojumus.

       

 

Rokasgrāmatu angļu valodā "Guidelines Promoting the Human Rights and the Best Interests of the Child in Transnational Child Protection Cases" ir izdevis Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāts 2015.gadā.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā