Notikumu kalendārs - Janvāris, 2022

Podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju

29.10.2020

Projekta "Rīkojies gudri" ietvaros izveidots podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju.

Biedrība "Patvērums "Drošā mājja"" trīs mēnešu garumā no 2020.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim īsteno projektu "Rīkojies gudri". Projektā īstenotās aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu par cilvēku tirdzniecību, īpašu uzmanību pievēršot darbaspēka ekspluatācijai, kā arī paredzēts izveidot divus informatīvos materiālus, vienu video un vienu podkāstu par cilvēktirdzniecību.

Gita Miruškina biedrības Šī ir saruna/podkāsts starp biedrības "Patvērums "Drošā māja""* sabiedrisko attiecību speciālistu Hariju Kadiķi un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti cīņā pret cilvēktirdzniecību, juristi-konsultanti Gitu Miruškinu par tādām tēmām kā:

- vervēšanas shēmas,

- darbaspēka ekspluatācija,

- paverdzināšana,

- seksuālā ekspluatācija,

- kā arī nesen parakstīto memorandu starp Starptautisko lidostu Rīga, nacionālo lidsabiedrību airBaltic, Iekšlietu ministriju, centru MARTA un biedrību "Patvērums "Drošā māja" par cilvēktirdzniecības novēršanu aviācijas nozarē.

Gita Miruškina biedrības Patvērums Drošā māja juristeGita Miruškina ir, iespējams, Latvijas vispieredzējušākais speciālists cīņas pret cilvēktirdzniecību nozarē. 2015. gadā Gitai tika piešķirta ASV Valsts departamenta augsta līmeņa atzinība par ieguldīto darbu cilvēktirdzniecības izskaušanā Latvijā.

Projekts "Rīkojies gudri" tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Philip Morris Latvia”.

 

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007.gada 6.augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot:

- indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem;

- veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā;

- nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem;

- veidojot interaktīvas apmācības formas;

- attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;

- sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un atbalsta sniegšanu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

NVO "Patvērums "Drošā māja"" no 2007.gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.


Informāciju publicēja Iekšlietu ministrija, 67829674

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Rīkojies gudri" ietvaros izveidots podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā