Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Pieredzes un labās prakses apmaiņa par valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai plānošanu un starpinstitūciju sadarbību tās efektīvai īstenošanai

11.06.2018

Īstenojot starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) pirmo komponenti, kuras mērķis ir atbalstīt Moldovas nacionālā institucionālā ietvara pilnveidošanu, lai efektīvi vērstos pret cilvēku tirdzniecību, šā gada 4. – 5.jūnijā Kišiņevā, Galvenās policijas inspektorāta telpās pulcējās valsts institūciju, tiesībsargājošo iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas iesaistīti cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā Moldovas Republikā. 

Projekta aktivitātes ietvaros Moldovas nacionālo institūciju pārstāvji uzklausīja starptautisko ekspertu informāciju par pieredzi un labās prakses piemēriem cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanā un starpinstitūciju sadarbības īstenošanā, kā arī aktīvi iesaistījās diskusijās par turpmāko virzību šo jomu pilnveidošanā Moldovā.

Divu dienu mācību laikā tika piedāvātas vairākas tematiskās sesijas, kas sastāvēja no prezentācijām un diskusijām, klātesošajiem piedaloties praktiskās pieredzes apmaiņā un ieklausoties starptautisko speciālistu ieteikumos:

Metodika sinerģijas veidošanai starp cilvēku tirdzniecības apkarošanas partneriem: cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošana un organizatoriskās struktūras, kas tiek izmantotas politikas īstenošanai; diskusija par Moldovas starpinstitūciju sinerģijas stāvokli, īstenojot valsts politiku cilvēku tirdzniecības apkarošanai. Sesiju vadīja Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Moldovas un ES dalībvalstu/starptautiskās pieredzes un labākās prakses attiecībā uz iestāžu sadarbību un valsts politikas plānošanu cīņai pret cilvēku tirdzniecību:

- cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu koordinācijas mehānisms, kas nodrošina labvēlīgu mijiedarbību šajā jomā; diskusijas par partnerības metodēm cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Sesiju vadīja Apvienotās Karalistes Neatkarīgā komisāra cīņai pret verdzību (Independent Anti-Slavery Commissioner) biroja pārstāvis Ian Sweet (Ijans Svīts);

- uz (izlūkošanas) informāciju balstīta policijas uzraudzība, uz pierādījumiem balstītas datu un analīzes nozīme; diskusija par informācijas apmaiņu starp galvenajiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas sadarbības partneriem un informācijas apmaiņas menedžmentu. Sesiju vadīja Dr PhD Jorn van Rij (Jorns van Rījž), vecākais lektors kriminoloģijā, Inhollandas Lietišķo zinātņu universitāte Nīderlandē.

Moldovas turpmākā virzība attiecībā uz starpinstitūciju sadarbību un politikas plānošanu pret cilvēku tirdzniecību un mūsdienu verdzību:

- ietvara labākas sadarbības starp tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts institūcijām un NVO, kuras īsteno cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģiju, veidošana;

- sadarbības mehānisma visos līmeņos – gan vertikālā, gan horizontālā – īstenošana starp tiesībaizsardzības iestādēm, kas novērš un apkaro noziegumus, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, un aizsargā cilvēku tirdzniecības upurus.

Mācības tika pabeigtas, kopīgi ekspertiem un dalībniekiem apspriežot ieteikumus valsts institucionālās sistēmas pilnveidošanai un cilvēku tirdzniecības apkarošanas politikas plānošanas un īstenošanas veicināšanai un atbalstīšanai.

Šīs projekta aktivitātes un diskusiju īstenošanu atbalstīja Alvydas Šakočius, Lietuvas Republikas iekšlietu ministra padomnieks, Projekta komponentes vadītājs un Ana Revenco, La Strada vadītāja, Moldovas eksperte cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumos.

 

Projekta vadošais partneris: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projekta partneri: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrija.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

 

Fotogalerija skatāma ŠEIT>>


Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā