Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Noticis informatīvs pasākums - meistarklase par cilvēktirdzniecību

05.11.2015

Lai informētu par biedrības "Patvērums "Drošā māja"" paveikto cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanā, kā arī  sniegtu iespēju klātienē piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību, šā gada 19.oktobrī biedrības sadarbības partneriem un medijiem tika rīkots informatīvs, izglītojošs pasākums, kurā aktīvi piedalījās vairāk kā 30 dažādu valsts iestāžu (tai skaitā skolu), nevalstisko organizāciju, vēstniecību un mediju pārstāvji.

 

"Pasākuma laikā mēs vēlējāmies demonstrēt metodes, kādas izmantojam darbā ar jauniešiem, lai attīstītu šīs riska grupas drošumspēju gadījumos, kas saistās ar dažādu iespēju izmantošanu ārzemēs. Jāteic, ka nodarbības laikā katram dalībniekam bija savs skatījums uz cilvēku tirdzniecību. Tāpēc - līdzīgi kā mēs strādājam ar jauniešiem - mēs visi kopā pārrunājām tēmas nianses un personīgo pieredzi, tā veidojot kolektīvas zināšanas," pēc pasākuma iespaidos dalās viens no "Patvērums "Drošā māja"" jauniešu izglītotājiem par cilvēktirdzniecību Reinis Grāvītis. Viņaprāt ir ļoti svarīgi dažādām cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanā iesaistītajām pusēm apzināties šo tēmu. "Vieniem tā var būt ir personīga interese, citiem šādas apmācības un zināšanu papildināšana turpmāk var palīdzēt uzlabot sadarbību profesionālā līmenī neatkarīgi no tā, vai viņš ir sociālais darbinieks, klases audzinātājs, projektu uzraugs vai grāmatvedis, jo darbu mēs visi veicam komandā."

Jauniešu izglītotājs R.Grāvītis vada meistarklasi

R.Grāvītis stāsta, ka jauniešu izglītotāju darbs ikdienā saistās ar simulācijas spēļu vadīšanu, nodarbību organizēšanu un vadīšanu skolās, jauniešu centros, bērnu namos un citur. Viņu uzdevums jauniešiem ir izskaidrot cilvēku tirdzniecības procesu, sākot ar vervēšanu. "Apmācību laikā mēs pārrunājam tādas praktiskas lietas kā drošība internetā, darba līguma sastāvdaļas, drošības jautājumi, dodoties uz vai uzturoties ārzemēs, krīzes situāciju risināšanu u.c. Daudz runājam par uzticēšanos un drošas informācijas iegūšanu". Viņš norāda, ka gada laikā izglītošanas darbs noticis jau vairāk kā 100 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Pasākumā piedalījās un ar saviem iespaidiem dalījās arī Rīgas Hanzas vidusskolas 11.klases skolniece Krista Lubiņa, kura strādā pie zinātniski pētnieciskā darba izstrādes ar mērķi izvērtēt "Patvērums "Drošā māja"" nodarbību par cilvēktirdzniecību efektivitāti skolās. Viņa norādīja, ka veicot jauniešu anketēšanu pirms un pēc nodarbībām, ir izdarījusi pirmos secinājumus. Proti, šādām apmācībām ir būtiska nozīme jauniešu izglītošanā. "Ja sākotnēji skolēnam bija ļoti vājas zināšanas par cilvēktirdzniecību vai tādu nebija nemaz, tad pēc šādām nodarbībām viņi samērā detalizēti zin par šo problemātiku, tai skaitā par vervēšanu un palīdzības saņemšanas iespējām," tā K.Lubiņa. Viņa arī norādija, ka darbs pie izpētes darba vēl turpinās un pateicās "Patvērums "Drošā māja"" par nozīmīgo izglītojošo darbu skolās un iespēju sadarboties.

Rīgas Hanzas vidusskolas 11.klases skolniece K.Lubiņa

Notikuma ietvaros atzinīgus vārdus par biedrības darbu teica arī "Bureau Veritas Latvia" valdes locekle Iveta Lazdiņa, kura svinīgā gaisotnē biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" pasniedza kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001. "Biedrība „Patvērums „Drošā Māja”” ir spērusi ļoti nozīmīgu soli uz priekšu, parādot, ka arī nevalstiskā organizācija var apliecināt savu darbības izpildījumu, ļaujot to auditēt un novērtēt no procesu plānošanas, analīzes, pilnveides viedokļa, kā to paredz kvalitātes vadības sistēmas standarts ISO 9001. Saņemot šo sertifikātu, biedrība apliecina, ka ir gatava un tā strādā atbilstoši sistēmiskajām prasībām: ir izvērtēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  un tie tiek kontrolēti, darbinieki ir sagatavoti un apmācīti, ir noteikta komunikācija, kā rīkoties visdažādākajās situācijās, tai skaitā, kā rīkoties ļoti saspringtās, cilvēkiem ļoti sensitīvās un brīžiem nepatīkamās situācijās, lai tās iespējami ātri un profesionāli risinātu," savā uzrunā norādīja "Bureau Veritas Latvia" pārstāve. "Apsveicam un vēlam veiksmi visam kolektīvam! Kvalitātes vadības sertifikāta ISO 9001 pamats ir kolektīva kopdarbs un ieguldījums," rezumēja I.Lazdiņa.

"Bureau Veritas Latvia" valdes locekle I.Lazdiņa pasniedz ISO 9001 sertifikātu "Patvērums "Drošā māja" vadītājai S.Zalcmanei

Aktivitāte tika īstenota  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā