Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli

12.11.2019

Īstenojot starptautisko projektu “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” (FLOW) publicēts analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli". Šis rīks ataino cilvēku tirdzniecības un darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli, aprakstot, kā dažādas likumīgas uzņēmējdarbības struktūras var izmantot, lai slēptu un veiktu darbaspēka ekspluatāciju, un aktualizē saikni starp darbaspēka ekspluatāciju, cilvēku tirdzniecību un ekonomiskajiem noziegumiem.

Darbaspēka ekspluatācija un darbaspēka tirdzniecība nav izolētas no globālo ekonomisko sistēmu realitātēm un plaša spektra sociālajiem un politiskajiem ierobežojumiem un notikumiem. Nabadzība, apspiestība, sociālo un ekonomisko iespēju vai tiesiskuma trūkums, nevienlīdzība, vardarbība, konflikti, nestabilitāte un dažādi citi faktori liek cilvēkiem, tostarp arī no Eiropas Savienības (ES), meklēt labākas iespējas un izdevības. Sektoros, kuros ir pieprasījums pēc (mazkvalificēta) īstermiņa darbaspēka, visdažādākie darboņi var izmantot to personu viegli ievainojamo pozīciju, kuras izmisīgi vēlas atrast darbu uz jebkādiem nosacījumiem.

Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas modeli

Rīka nolūks ir veicināt izpratni par darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli, t.i., biznesa veidošanas modeli, kas izmanto legālas, šaubīgas un /vai nelegālas metodes. Uzmanība ir pievērsta dažādām darba ņēmēju ekspluatācijas formām, kā arī saistītajiem ekonomiskajiem noziegumiem. Robeža starp legālām, šaubīgām un nelegālām darbības formām ne vienmēr ir skaidra. No prevencijas skatpunkta ir svarīgi pārtraukt arī ne tik smagas darbaspēka ekspluatācijas un ekonomisko noziegumu formas, nevis tikai koncentrēties uz acīmredzamajiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem piespiedu darba nolūkā vai uz smagiem pārkāpumiem.

 Rīka mērķa grupas ir:
- ES dalībvalstu politikas veidotāji,
- valsts iestāžu pārstāvji, ieskaitot
tiesībaizsardzības iestādes, darba
inspekcijas un nodokļu iestādes,
- pilsoniskā sabiedrība, ieskaitot
arodbiedrības un NVO,
- uzņēmumi.

Modelis ir izstrādāts pamatojoties uz datiem, kas tika iegūti Bulgārijā, Igaunijā, Somijā un Latvijā ES finansētā FLOW projekta ietvaros 2019. gada pavasarī, analizējot attiecīgo literatūru, kartējot nesenākos gadījumus un plašsaziņas līdzekļu rakstus, veicot intervijas ar iesaistītajām personām, kuras pārstāv tiesībaizsardzības iestādes, darba inspekcijas, prokuratūras, nodokļu iestādes, arodbiedrības un NVO, kā arī kriminālus uzņēmējus. Kartēšanas laikā īpaša uzmanība tika veltīta ievainojamībām, tostarp darbaspēka ekspluatācijas upuru migrācijas statusam un dzimumam dažādos piegādes ķēdes posmos.

Analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli" (2019)

Analytical tool "Shady business. Uncovering the business model of labour exploitation" (2019)

Redaktori: Anniina Jokinen un Natalia Ollus
Autori:
Bulgārija: Anton Kojouharov un Atanas Rusev
Igaunija: Simone Eelmaa un Anna Markina
Somija: Anniina Jokinen
Latvija: Dace Kavasa un Lāsma Stabiņa
Latviešu valodā tulkoja: tulkošanas birojs “Linearis”
Tekstu latviešu valodā rediģēja: Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrija
Mākslinieciskā ideja: Aleksandra Anikina
Noformējums un ilustrācijas: Simone Gaglione
www.simonegi.it
Makets: Aili Pääkkönen

FLOW projekta partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija; līdzfinansē ES Iekšējās drošības fonds.


Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli" (2019)

Īstenojot starptautisko projektu “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” (FLOW) publicēts analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli". Šis rīks ataino cilvēku tirdzniecības un darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli, aprakstot, kā dažādas likumīgas uzņēmējdarbības struktūras var izmantot, lai slēptu un veiktu darbaspēka ekspluatāciju, un aktualizē saikni starp darbaspēka ekspluatāciju, cilvēku tirdzniecību un ekonomiskajiem noziegumiem.

Analītiskais rīks Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli 2019 | Cilvektirdznieciba.lv
Analītiskais rīks Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli 2019 | Cilvektirdznieciba.lv
Analītiskais rīks Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli 2019 | Cilvektirdznieciba.lv
Analītiskais rīks Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli 2019 | Cilvektirdznieciba.lv
Analītiskais rīks Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli 2019 | Cilvektirdznieciba.lv
Analītiskais rīks Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli 2019 | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā