Notikumu kalendārs - Maijs, 2021

Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti, bet arī profesionāļi

12.10.2018

2018.gada 4.oktobrī Liepājā viesojās Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Aivars Bergmanis un Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne. Šos savas jomas ekspertus uz semināru bija uzaicinājuši Liepājas starpinstitucionālas darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanai” dalībnieki.

Seminārs “Cilvēku tirdzniecības riski un tendences Latvijā un pasaulē” notika darba grupas profesionāļiem. Tā bija diskusija ar Aivaru Bergmani par aktualitātēm un tendencēm cilvēku tirdzniecības jomā, par jaunumiem likumdošanā, par Latvijas un pasaules pieredzi cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Savukārt Baiba Puķukalne pastāstīja par aktualitātēm un norisēm darba tirgū – par draudiem un riskiem Latvijā un pasaulē cilvēku tirdzniecības  - darba verdzības jomā.

Darba grupas dalībniece, žurnāliste Kristīne Pastore, pēc semināra dalījās ar savu viedokli: 

“Pirms semināra stāstīju par mūsu grupu un gaidāmo semināru savam jau pieaugušajam dēlam un viņš, pēc mana kaismīgā izklāsta, kurā centos viņam ieskicēt tās cilvēku grupas, kas visvairāk ir pakļautas cilvēku tirdzniecībai, pavisam konkrēti pajautāja: "Un tu patiešām domā, ka tas notiek arī pie mums?" Šis jaunais vīrietis ir ar labu izglītību un strādā ļoti labā darbā, taču ikdienā tas nav saistīts ar šādām niansēm, kas saistītas ar cilvēku izvēli doties piespiedu laulībā ar trešo valstu pilsoņiem, ar darba verdzību tepat Latvijā vai ārzemēs un tamlīdzīgiem. Un līdz ar to viņam šī tēma ir sveša. Manuprāt, šī mūsu saruna ar dēlu lieliski ieskicēja lielas daļas sabiedrības mazo informētību par cilvēku tirdzniecību kā tādu, bet galvenais - tās reālajām izpausmēm mūsu sabiedrībā. Un tāpēc man bija liels, liels prieks par tik saturīgajām un informatīvi bagātajām sarunām aizvadītajā seminārā. Atzīšos, ka pirmais secinājums man bija pavisam personisks: "Tagad es ar konkrētiem piemēriem no abu lektora stāstītā varēšu atspēkot dēla neticību, ka jā - TAS notiek arī pie mums!"" Un  notiek ļoti konkrēti, ar pavisam īstiem cilvēkiem!

Manuprāt, konkrētie piemēri ir labākais, ko katrs no lektoriem mums, grupas dalībniekiem, varēja sniegt, jo tie kliedē daudzu uzskatus, ka šādas lietas notiek kaut kur citur pasaulē. 

Pēc semināra diezgan daudz runāju ar saviem tagadējiem kolēģiem par šiem jautājumiem. Un man šķiet, ka vissvarīgākais ir par to runāt gan jau jaunajām dāmām skolās, kas veidojas par jaunām sievietēm un, ilgojoties pēc mīlestības, viegli var kļūt par laulību upuriem, gan arī ar viņu vecākiem. Man šķiet, ka Bergmaņa kunga stāstītais kā lekciju materiāls lieliski iederētos ikvienas skolas vecāku sapulcē. No vienas puses, protams, nav jāgatavojas ļaunākajam, ka mūs visus tagad savervēs, bet no otras - ja tu esi zinošs, tevi ir grūtāk apmuļķot jebkurā situācijā. Un jā, kā sacīja lektori, ir jārunā ar cilvēkiem, jo tā var noskaidrot to, ko viņi nestāsta un nonākt uz pēdām kādām nelietībām.”

Starpinstitucionālā darba grupa cilvēku tirdzniecības novēršanai Liepājā tika izveidota 2003.gadā. Grupas locekļi ir piedalījušies priekšlikumu normatīvajiem aktiem izstrādē, izglītojošu pasākumu organizēšanā dažādiem jomu speciālistiem un jauniešiem skolās,  kā arī regulāri apmainās ar aktuālo informāciju un izglītojas paši. Grupas vadītājs ir Liepājas prokuratūras virsprokurors Atis Dzērvēns.

Grupas sastāvā strādā pārstāvji no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Liepājas prokuratūras, Kurzemes apgabaltiesas, Liepājas pašvaldības policijas, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes,  Izglītības pārvaldes, Bāriņtiesas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības Valsts aģentūras, Valsts robežsardzes, Sociālā dienesta, nevalstiskās organizācijas, Liepājas Universitātes un masu medijiem.

Noslēdzoties semināram, TV Kurzeme sagatavoja sižetu par cilvēku tirdzniecības aktualitāti "Par cilvēktirdzniecības upuriem kļūst arī invalīdi un bērnu namu audzēkņi" (06.10.2018.)

Seminārs notika pateicoties Liepājas pilsētas domes finansiālajam atbalstam.

Savukārt šā gada 18.septembrī Liepājā notika seminārs pašvaldības institūciju speciālistiem par dažādiem cilvēku tirdzniecības jautājumiem, vienlaikus stiprinot gan speciālistu zināšanas un izpratni, gan starpinstitūciju sadarbību, lai novērstu cilvēku tirdzniecību un efektīvi risinātu cilvēku tirdzniecības gadījumus pašvaldības teritorijā. Semināru vadīja Liepājas pilsētas starpinstitūciju darba grupas locekļi: Vita Kalote, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieka vietniece, Maija Agatina, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja, un Juris Dilba, biedrības "Centrs MARTA" Liepājas filiāles vadītājs.

 

Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste, darba grupas koordinatore Brigita Dreiže

Tālr.: +371 63404721, +371 29690010

E-pasts: brigita.dreize@liepaja.lv, nvo@liepaja.lv

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, Latvija

 

Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti, bet arī profesionāļi

Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Liepājas pilsētas pašvaldībā par cilvēku tirdzniecību mācās ne tikai speciālisti bet arī profesionāļi | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā