Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Latvija atzīta par reģionālo līderi cilvēktirdzniecības fiktīvo laulību nolūkā novēršanā

05.08.2015

Šī gada 27.jūlijā ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs prezentēja 2015. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”. Latvija ierindota 2. līmenī, kas nozīmē, ka Latvijas valdība pieliek ievērojamas pūles, lai izpildītu cilvēktirdzniecības apkarošanas minimālos standartus atbilstoši Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības likumam (Trafficking Victims Protection Act), lai gan pilnībā šie standarti vēl netiek izpildīti. Tiek norādīts, ka Latvijas valdība ir uzlabojusi cilvēktirdzniecības novēršanas pasākumus, palielinot valsts finansējumu cilvēktirdzniecības upuru palīdzības programmai, pastiprinot preventīvos pasākumus un veicinot sabiedrības informētību, kā arī izveidojot darba grupu uzlabotai koordinācijai starp ministrijām un publiskajām un privātajām institūcijām. Latvija turpina būt reģionālā līdere, identificējot un novēršot fiktīvās laulības, kuru rezultātā sievietes var nonākt ļoti neaizsargātā stāvoklī.

Ziņojumā norādīts, ka šīs pūles tomēr pilnībā nepastiprināja valdības centienus cīnīties pret visām cilvēktirdzniecības formām, jo īpaši attiecībā uz latviešiem, kas nodarbināti piespiedu darbā ārzemēs, kā arī attiecībā uz piespiedu darba gadījumiem Latvijā. Tiesībsargājošās iestādes nav uzsākušas nevienu piespiedu darba cilvēktirdzniecības gadījuma izmeklēšanu kopš 2009.gada, un Latvijas tiesās ar notiesājošu spriedumu nekad nav sodīts neviens piespiedu darba cilvēktirdzniecības organizētājs.

Ziņojumā norādītas konkrētas rekomendācijas Latvijas valdībai turpmākā cīņā ar cilvēktirdzniecību, ieskaitot nepieciešamību palielināt kriminālvajāšanas gadījumu un tiesvedību skaitu, kā arī krimināli sodot apsūdzētos cilvēktirdzniecības organizētājus, nodrošinot, ka soda smagums ir atbilstošs nodarītajam. Ziņojumā atzīmēts, ka Latvijas valdībai jāpastiprina pūles cilvēktirdzniecības upuru atklāšanā, jo īpaši attiecībā uz vietējiem un ārzemju upuriem, kas ekspluatēti Latvijā. Tāpat nepieciešams pārskatīt un uzlabot tiesas procesu efektivitāti, lai panāktu uz upuri centrētu pieeju, kā arī paātrinātu tiesvedību gaitu. Nepieciešams arī pilnībā finansēt un ieviest Programmu cilvēktirdzniecības novēršanai 2014.–2020. gadam

Pilns 2015. gada ziņojums „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” ir publiski pieejams interneta vietnē http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. Tulkojums ziņojuma sadaļai par Latviju latviešu valodā pieejams ASV vēstniecības interneta vietnē http://latvian.riga.usembassy.gov/tip.html.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā