Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Krievu rulete par diviem tūkstošiem eiro

18.12.2016

Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

Sabīne Košeļeva, www.apollo.lv

Turpinot iesākto tēmu par jauno un pagaidām vēl grūti atpazīstamo un apkarojamo fenomenu – ekspluatatīvajām fiktīvajām laulībām –, «Apollo» sarunā ar projekta HESTIA* vadītāju un nacionālo koordinatori cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsmu Stabiņu meklēja atbildes uz jautājumiem, kas ir cilvēki, kuri organizē šo biznesu, kādi ir tā darbības mehānismi un pastāvēšanas iemesli.

Divi tūkstoši par stāšanos fiktīvās laulībās – ja paveicas

«Fiktīvo līgavu vervētāji parasti ir cilvēki, kas diezgan labi šīs sievietes zina. Tie ir cilvēki no «savējo loka», kas uzrunā personīgi. Vervēšanai fiktīvajām laulībām tiek izmantoti arī sociālie tīkli,» stāsta L.Stabiņa. 

Vervētāji visbiežāk ir upura valsts pilsoņi vai valstspiederīgie, kuri zina valodu, pārzina situāciju un zina potenciālos upurus. Savukārt organizatori var būt gan mērķa valsts pilsoņi, kā arī trešo valstu pilsoņi, kas jau ir saņēmuši uzturēšanās atļauju. Potenciālie līgavaiņi ir trešo valstu valstspiederīgie, kuri paši grib izrauties no savas sociālās vides, kuri tieši tāpat kā fiktīvajām laulībām uzrunātās sievietes pamet savu valsti labākas dzīves meklējumos. Šī ir joma, kuru noteikti turpmāk ir nepieciešams padziļināti pētīt, jo HESTIA projekta ietvaros tika pētīts tikai ekspluatatīvo fiktīvo laulību upura aspekts.

«Nevar 100% apgalvot, ka šis vīrietis jau sākotnēji ir noziedznieks. Viņš ir cerību pilns doties uz ES un sākt jaunu dzīvi, saņemt uzturēšanās atļauju. Protams, ka trešo valstu valstspiederīgo kopienas mērķa valstīs ir ļoti spēcīgas. Tur viņi satiek vietējos vervētājus, starpniekus un organizatorus, kuri piedāvā iespēju apprecēties ar ES pilsoni par 20 tūkstošiem eiro,» atklāj L.Stabiņa. Salīdzinājumam – sievietēm par stāšanos fiktīvās laulībās parasti tiek solīts vidēji divi tūkstoši eiro.  

«Ja cilvēkam ir kādi morāles principi vai sirdsapziņa, viņš savai jauniegūtajai sievai ļauj atgriezties savā mītnes valstī ar vienošanos, ka viņa atbrauc norunātajā laikā, lai apstiprinātu kopdzīvi līdz brīdim, kad trešo valstu valstspiederīgais saņem pastāvīgās uzturēšanās atļauju, taču bieži vien šie vīrieši uzskata, ka ar sievieti var darīt visu, ko vēlas, jo ir samaksājis lielu naudu. Tāpēc tām sievietēm, kuras apzināti dodas noslēgt fiktīvas laulības par samaksu, nevajadzētu būt pašpārliecinātām, ka viņas kā ES pilsones būs situācijas noteicējas, jo apstākļi, nonākot mērķa valstī, var būtiski mainīties, un no ieceres saņemt naudu un kontrolēt situāciju, var palikt smaga vilšanās, vardarbība, seksuāla izmantošana un kalpošana vīram.»

Pētījumā ir ļoti daudz stāstu par meitenēm, kuras nonāk situācijās, kur vienā dzīvoklī dzīvo pieci, seši trešo valstu valstspiederīgie vīrieši, un visi šo meiteni seksuāli izmanto katru dienu. Sieviete tiek pakļauta smagai gan psiholoģiskai, gan fiziskai vardarbībai, emocionāli viņu pilnībā sagraujot, viņai var iestāties grūtniecība, piedzimst Eiropas Savienības pilsonis – bērns, sakarā ar ko trešo valstu valstspiederīgais var saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju, un sieva – Eiropas Savienības pilsone viņam vairs nav vajadzīga, to atdodot vai pārdodot tālāk – kā lietu, kuru viņš ir iepriekš nopircis.

«Jā, ir gadījumi, kad meitenei izdodas aizbēgt un viņa atgriežas atpakaļ mājās, tiek nodrošināti valsts apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Taču, kad meitene no mērķa valsts atgriežas savā valstī, visbiežāk nav kriminālprocesa ne mērķa valstī, ne upura izcelsmes valstī. Organizatori un vervētāji turpina savu noziedzīgo darbošanos un peļņas gūšanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka sadarbojas tiesībsargājošās iestādes un nevalstiskās organizācijas, ka tiek darīts viss iespējamais, lai pasargātu upuri, bet tajā pašā laikā ierosina kriminālprocesu un sauc pie atbildības vainīgos, kas šo biznesu attīsta un pilnveido,» stāsta L.Stabiņa.

Intervijas turpinājumu lasiet portālā Apollo<<

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. Projekta HESTIA īstenošana tika uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs līdz 2016.gada 31.decembrim. #HESTIA_THB

Informāciju ar www.apollo.lv atļauju publicēja projekta HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste Rasa Saliņa, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā