Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Klajā nāk jauni rīki un rokasgrāmata, lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs

13.05.2020

Pēdējos gados visā pasaulē, kā arī Eiropā ir atklāti darbaspēka ekspluatācijas gadījumi apakšuzņēmumu ķēdēs. Darba vai pakalpojumu nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem, izmantojot apakšlīgumus, vai pagaidu darbinieku izmantošana elastīgās darba attiecībās palielina ekspluatējošu darba apstākļu risku. Uzņēmumiem varētu būt grūti atklāt darba apstākļus garās apakšlīgumu ķēdēs. Viss var šķist likumīgi uz papīra, bet realitātē ekspluatētie viesstrādnieki varētu strādāt garas stundas sliktos apstākļos, kas ir zemāki par valsts standartiem, un viņiem ir maz vai vispār nav iespēju mainīt savu situāciju. Lai aizsargātu darba ņēmēju migrantu tiesības, veicinātu godīgu konkurenci un pienācīgu darbu, kā arī izvairītos no negatīvas publicitātes, uzņēmumiem ir pienākums novērst darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības risku savā apakšuzņēmumā vai piegādes ķēdēs.

Risku vadības rīks “Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – Rīki atbildīgiem uzņēmumiem”, kas izstrādāts Eiropas Savienības līdzfinansētā starptautiskā projekta FLOW “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darbaspēka ekspluatācijas gadījumos” ietvaros, uzņēmumiem sniegs atbalstu, parādot riskus, kas saistīti ar darbaspēka ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību, un to, kā efektīvi izvairīties no iesaistīšanās šādos scenārijos. Pieci praktiski piemērojami rīki ir vērsti uz padziļinātās uzņēmuma izpētes jeb uzticamības pārbaudes (due diligence) īstenošanu un nodrošina konkrētus pasākumus, lai pārraudzītu un kontrolētu sarežģītos piegādes ķēdes tīklus, jo īpaši vietējā, valsts un Eiropas mēroga kontekstā. Šie pasākumi ietver riska novērtējumu, stratēģijas pret cilvēku tirdzniecību izstrādi, līgumpartneru pārbaudi, īpašu līguma nosacījumu iekļaušanu un darba vietas novērtējumu organizēšanu, lai novērstu darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības riskus.

Šo rīku komplektu papildina “Tiesiskā ietvara rokasgrāmata”. Šajā papildu publikācijā ir apkopota informācija par spēkā esošiem tiesību aktiem, kuros ietverti uzņēmumu pienākumi cilvēktiesību jomā, galveno uzmanību pievēršot darbaspēka ekspluatācijai un cilvēku tirdzniecībai. Gan risku vadības rīks, gan rokasgrāmata ir īpaši paredzēti uzņēmumiem un organizācijām, kas izmanto mazkvalificētus darba ņēmējus migrantus, piemēram, apakšuzņēmējiem vai darbiekārtošanas pakalpojumu starpniekiem, un uzņēmumiem, kas darbojas riska nozarēs, kurās ir konstatēta darbaspēka ekspluatācija un cilvēku tirdzniecība. publiskā iepirkuma nodaļas, korporatīvās sociālās atbildības eksperti un tīkli arī ir šo publikāciju mērķa grupas.

Jautājums par darba ņēmēju tiesību aizsardzību ir vēl aktuālāks, ņemot vērā pašreizējo globālo COVID-19 pandēmiju, kuras ietekme ir plaša. Daudzas tās sekas nesamērīgi ietekmēs visneaizsargātākos mūsu sabiedrības locekļus. Vairākas starptautiskās organizācijas pēdējā laikā ir paudušas satraukumu par to, ka cilvēku tirgotāji izmanto jaunas un smagākas vardarbības un ekspluatācijas formas, lai gūtu peļņu.

Iekšlietu ministrija kā koordinējošā institūcija cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumos nacionālā līmenī norāda, ka darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības novēršana nav tikai uzņēmēju un privātā sektora atbildība; valsts un pašvaldību institūcijām būtu jānodrošina, ka to vajadzībām iegādāto preču un pakalpojumu ražošana un nodrošināšana nav saistīta ar cilvēku ekspluatāciju. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs uzsver, ka “ir svarīgi, lai arī iekšlietu nozarē iestādes publiskajos iepirkumos un sadarbības līgumos paredzētu prasības sadarbības partneriem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem ievērot un nodrošināt cilvēktiesību standartus, tādējādi mazinot darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības riskus.” Publikācija jau ir nosūtīta izmantošanai visās Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, un tiks turpināts darbs tās izplatīšanai visā Latvijā.

Biedrības “KSA Latvija”, kas ir Iekšlietu ministrijas sadarbības partneris FLOW projektā, valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne norāda, ka, “dzīvojot valstī, kurā tiesiski ir atrunāta cilvēktiesību aizsardzība un darba likumā ir iekļautas normas, kuras ir jāievēro, uzņēmējiem, izvēloties biznesa modeli, kas balstīts uz sarežģītām piegādes ķēdēm, ir iespēja pārkāpt iesaistīto pušu cilvēktiesības. Vistipiskākās tās ir – cilvēku ekspluatācija vai cilvēku tirdzniecība. Lai nepieļautu cilvēktiesību pārkāpumus uzņēmumā un tā piegādes ķēdēs, esam sagatavojuši universālu vadības instrumentu apkopojumu, kurā atradīsiet ieteikumus stratēģijas izveidē, padomus līgumu pielikumu veidošanai un auditu organizēšanai partneru uzņēmumos, lai pārliecinātos par to atbilstību jūsu izvirzītajiem cilvēktiesību ievērošanas principiem.”

Abas publikācijas izstrādātas FLOW projekta "Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos" ietvaros, kurā partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda (ISF-Police)

 

FLOW projekta ietvaros publicētie materiāli:

Risku vadības rīks "Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – Rīki atbildīgiem uzņēmumiem" (2020)

Risk management tool "Navigating through your supply chain - Toolkit for prevention of labour exploitation and trafficking" (2020)

"Normative framework guide" (2020)

Analītiskais rīks "Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli" (2019)

Analytical tool "Shady business. Uncovering the business model of labour exploitation" (2019)

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674, izmantojot HEUNI 2020.gada 6.marta preses relīzi https://www.heuni.fi/en/index/tiedotteet/2020/05/FLOW_new_publications.html

Rīki un rokasgrāmata, lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs

Risku vadības rīks “Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – Rīki atbildīgiem uzņēmumiem” un “Tiesiskā ietvara rokasgrāmata”.

Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Rīki un rokasgrāmata lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs | Cilvektirdznieciba.lv
Klajā nāk jauni rīki un rokasgrāmata, lai palīdzētu uzņēmumiem novērst darbaspēka izmantošanu un tirdzniecību vietējās piegādes un apakšlīgumu ķēdēs

Risku vadības rīks “Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – Rīki atbildīgiem uzņēmumiem” izstrādāts FLOW projekta "Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos" ietvaros, kurā partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā