Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Juriste Gita Miruškina un NVO "Patvērums "Drošā māja"" komanda saņem augstu ASV Valsts departamenta atzinību

04.06.2015

Nevalstiskās organizācijas "Patvērums "Drošā māja"" juristei Gitai Miruškinai piešķirta augsta ASV Valsts departamenta atzinība par varonību cilvēku tirdzniecības apkarošanā, otrdien, 2.jūnijā, biedrības apmeklējuma laikā, pavēstīja ASV ģenerālprokurore Loreta Linča (Loretta Lynch). Šī ir pirmā augstās amatpersonas vizīte Latvijā.

Tās ietvaros kopā ar Latvijas tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču viņa tikās ar „Patvērums “Drošā māja”” pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par organizācijas veikumu cilvēku tirdzniecības mazināšanā. 

Dzintars Rasnačs, Sandra Zalcmane, Loreta Linča, Gita Miruškina, Rasa Saliņa

  No labās: Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane, ASV ģenerālprokurore Loreta Linča, "Patvērums "Drošā māja"" juriste Gita Miruškina un organizācijas preses pārstāve Rasa Saliņa. Pēc tikšanās ģenerālprokurore Linča kopā ar ministru Rasnaču piedalījās īsā preses pasākumā, kurā pateicās visiem “Patvērums "Drošā māja"" darbiniekiem un atzina viņu iespaidīgo un izcilo veikumu sabiedrības labā. 

"Ir liels gods viesoties šajā izcilajā organizācijā un personīgi iepazīties ar tik svarīgo darbu, kas šeit tiek veikts, kā arī iedvesmoties no organizācijas centīgajiem darbiniekiem, kas dienu no dienas neatlaidīgi strādā, lai uzlabotu to cilvēku dzīves, kas pārstāv vienu no visievainojamākajām pasaules iedzīvotāju grupām. Šīs organizācijas darbinieki iestājas par tiem, kas paši nevar sevi aizstāvēt. Viņi palīdz cilvēkiem Latvijā un citās valstīs cīnīties ar cilvēku tirdzniecības smagajām situācijām un atjauno cietušo cerības par labāku nākotni, ko katrs ir pelnījis," teica Linča. "Es savā pieredzē esmu redzējusi, kā publiskais sektors un nevalstiskās organizācijas sadarbojas, lai apturētu cilvēku tirdzniecības draudus. „Patvērums “Drošā māja””, kur mēs šodien pulcējamies, un nacionālā cilvēku tirdzniecības novēršanas darba grupa ir izcili šāda veida sadarbības piemēri."

Savas runas turpinājumā viņa uzsvēra Latvijas centienus, atbalstot cilvēku tirdzniecības upurus, un īpaši biedrības juristes Gitas Miruškinas ieguldījumu cilvēktirdzniecības upuru interešu pārstāvībā tiesvedībās. "Viņa ir neatlaidīgi strādājusi, lai pilnveidotu un paplašināšanu uz upuru tiesībām vērstu pieeju praksē, lai iestātos par augstākas pakāpes aizsardzības mehānismiem attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem un par bargākiem sodiem cilvēku tirgotājiem, kā arī lai veiktu izglītojošo darbu publiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā par jauniem cilvēku tirdzniecības riskiem Latvijā un pasaulē," teica Linča. Šo iemeslu dēļ ASV Valsts departaments ir izvēlējies Miruškinu par vienu no Cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņiem, kas ir ievērojams cieņas apliecinājums. Paredzēts, ka ASV Valsts sekretārs personīgi šo cieņas apliecinājumu izteiks šovasar Vašingtonā. Biedrības pārstāve ir pirmā persona Latvijā, kas saņēmusi atzinību par varonību cilvēku tirdzniecības apkarošanā. "Es ar pārliecību gan prezidenta [Baraka] Obamas, gan mūsu valsts administrācijas vārdā varu apliecināt, cik mēs esam ar Tevi lepni un cik ļoti lielu iespaidu uz mums atstāj viss, ko esi paveikusi," uzrunājot Miruškinu, sacīja ASV ģenerālprokurore.       FOTOGALERIJA   Linča akcentēja arī, ka ASV atbalsta Latvijas cilvēktu tirdzniecības novēršanas centienus plašākā mērogā. "Mēs izvēršam dažādus atbalsta pasākumus - apmācības tiesībaizsardzības sektora pārstāvjiem, kas izmeklē cilvēku tirdzniecības gadījumus, un piešķiram finansējumu sabiedrību izglītojošām kampaņām. ASV ir gatavas sniegt palīdzību visām valstīm, tostarp Latvijai, kas izvērtē savas tiesu sistēmas praksi cilvēku tirdzniecības lietās, lai paātrinātu kriminālvajāšanas gaitu un nodrošinātu taisnīgu, korektu un efektīvu soda piemērošanu," norādīja Linča. Atzinību ASV Valsts departaments piešķir par ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanā. Atzinību iepriekš saņēmuši dažādu valstu pārstāvji, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecības apkarošanu. No Latvijas Miruškina ir pirmais atzinības saņēmējs. Miruškina sarunā atzina, ka saņemot ASV Valsts departamenta atzinību jūtas pagodināta. No 2010.-2014.gadam "Patvērums "Drošā māja"" juriste Gita Miruškina ir sagatavojusi iesniegšanai tiesā 27 prasības pieteikumus par laulības atzīšanu par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža; uz šo brīdi 10 ir iztiesātas lietas. Tiesvedību ilgums vidēji bijis 14-16 mēneši. Apsveikt Gitu Miruškinu un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" komandu bija ieradušies arī daudzi organizācijas draugi un sadarbības partneri no ASV vēstniecības, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Labklājības ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda, Rīgas domes, Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla un citi. No 2007.gada nevalstiskā organizācija "Patvērums "Drošā māja"" sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegusi 113 personām. 2014.gadā palīdzība nodrošināta 38 personām - 8 vīriešiem un 30 sievietēm. Biedrība ar sadarbības partneru atbalstu regulāri īsteno dažādas preventīvās aktivitātes - veic gan dažādu speciālistu, jauniešu izglītošanu, gan arī plašas sabiedrības informēšanas kampaņas, kas pēdējos gados atzinību guvušas arī starptautiskā mērogā. Informāciju sagatavoja Rasa Saliņa, Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr.: 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com  

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā