Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Izsludināta publiskā iepirkuma procedūra: izstrādāt vadlīnijas pašvaldību darbiniekiem veiksmīgākai cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanai

16.04.2015

Īstenojot projektu STROM “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1), Nodrošinājuma valsts aģentūra 2015.gada 9.aprīlī ir izsludinājusi paziņojumu par plānoto iepirkuma līgumu “Vadlīniju izstrāde pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismu” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2015/59).

Iepirkuma mērķis ir noteikt izdevīgāko piedāvājumu vadlīniju izstrādei pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismu saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju

Visi interesenti nolikumu, kā arī papildus informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt elektroniskā veidā Nodrošinājuma valsts aģentūras mājas lapā internetā: http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā