Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Iesniegts nacionālais ziņojums par Pekinas deklarāciju un ANO 23.speciālās sesijas rezultātiem

02.09.2014

2104.gada jūlijā Labklājības ministrija iesniedza nacionālo ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskajai komisijai (UNECE) par Pekinas deklarācijas un rīcības platformas un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālās Asamblejas 23.speciālās sesijas rezultātiem. Pekinas deklarācija un rīcības platforma tika pieņemta 1995.gadā, un tās mērķis ir veicināt sieviešu iespējas pilnvērtīgi iesaistīties dažādās sabiedrības dzīves jomās. Nacionālais ziņojums sagatavots sadarbībā ar nozares ministrijām, un tajā raksturoti veiktie pasākumi un gūtie panākumi dzimumu līdztiesības veicināšanā 12 Pekinas deklarācijā noteiktajās jomās. Ziņojumā tostarp raksturoti arī veiktie pasākumi vardarbības pret sievieti izskaušanā un savlaicīgā novēršanā, kā arī cīņā ar cilvēku tirdzniecību.

Atbilstoši pašreizējā valsts nodrošināto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem sniedzēja biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sniegtajiem datiem 2013.gadā pakalpojumu saņēma 33 cilvēku tirdzniecības upuri, savukārt laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 12.jūnijam to jau bija saņēmuši 27 par cilvēku tirdzniecības upuriem atzītas personas. Apkopotie dati liecina, ka vēl aizvien saglabājas tendence, ka pakalpojumu pamatā saņem jaunas sievietes, kuras kļuvušas par fiktīvo laulību, piespiedu darba vai seksuālās ekspluatācijas upuriem. Visbiežāk upuri cietuši no cilvēku tirdzniecības Eiropā (Lielbritānija, Īrija, Grieķija u.c.), retāk – citos kontinentos (Brazīlija, Kolumbija, Krievija u.c.).

Ziņojumā apkopotā informācija tiks izmantota arī ANO gatavotajā reģionālajā ziņojumā par Pekinas deklarācijas un ANO 23.speciālās sesijas rezultātiem. Nacionālais ziņojums sagatavots angļu valodā, un ar to iespējams iepazīties Labklājības ministrijas mājaslapāun Apvienoto Nāciju Organizācijas Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas padomes mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Labklājības ministrija

22.08.2014.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā