Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Iekšlietu ministrijas projekts cilvēku tirdzniecības novēršanai gūst Eiropas Komisijas atbalstu

20.08.2014

2014.gada augustā ir parakstīts granta līgums par Iekšlietu ministrijas vadībā īstenojamo starpvalstu projektu “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (No.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845), kas tiks īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros.

Lai risinātu fiktīvo laulību problemātiku Eiropā, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” 2013.gada rudenī izstrādāja projekta pieteikumu, partnerībā aicinot valsts un nevalstiskās organizācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Īrijas, Somijas un Slovākijas Republikas. No Eiropas Komisijai projektu konkursā par cilvēku tirdzniecības novēršanu iesniegtajiem 76 projektiem 13 projekti tika apstiprināti un viens no tiem ir arī Iekšlietu ministrijas sagatavotais projekts.

“Projekta mērķis ir veidot izpratni par jaunu cilvēku tirdzniecības formu – cilvēku tirdzniecība ar mērķi noslēgt fiktīvas laulības, un ierosināt ieviest visaptverošu rīcību, lai novērstu šo cilvēku tirdzniecības veidu,” skaidro projekta autore, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente Lāsma Stabiņa.

Projekta ietvaros tiks veikts izpētes darbs par fiktīvo laulību problēmu Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Īrijā un Slovākijā, organizējot likumdevēju, politikas plānotāju un praktiķu diskusijas nacionālā un reģionālā līmenī katrā valstī, visaptverošs pētījums, izstrādāta mācību metodoloģija un īstenotas mācības, kurās tiks aicināti piedalīties sociālie darbinieki, skolotāji, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, Valsts un pašvaldības policisti, sociālie pedagogi un nevalstisko organizāciju pārstāvji, īstenotas informatīvās kampaņas un projekta noslēguma konference, kas notiks Rīgā 2016.gada nogalē.

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs 24 mēnešus. Projekta kopējais budžets ir 640 000 eiro.

Projekta vadošais partneris:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Projekta partneri:

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija);

NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija);

NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva);

Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija);

Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija);

Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija).

Projekta asociētie partneri:

Valsts policija (Latvija);

Ārlietu ministrija (Latvija);

Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā