Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Iekšlietu ministrijā diskutēs par 2014.gadā paveikto cilvēktirdzniecības apkarošanā

15.12.2014

Otrdien, 16.decembrī, un trešdien, 17.decembrī, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, notiks sanāksmes, kurās izskatīs ar cilvēktirdzniecības problemātiku saistītus jautājumus.

Otrdien, 16.decembrī, notiks sanāksme, lai izvērtētu Krimināllikuma normu piemērošanu “Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā”. Minētais normatīvais regulējums stājās spēkā 2013.gada 1.aprīlī, tāpēc sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijas amatpersonas apspriedīs tā efektivitāti un arī problēmas, kas saistītas ar tā piemērošanu. 

Savukārt trešdien, 17.decembrī, no plkst.11.00 līdz 13.00, Iekšlietu ministrijā notiks darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai  sanāksme.

Sanāksmē tiks skatīti šādi jautājumi: “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas gaita; ielu prostitūcija Rīgā;  Valsts policijas prezentācija par preventīvajiem pasākumiem; Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas rezultāti.

Tāpat darba grupas sanāksmē tiks pārrunāti iesaistīto valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju darbības rezultāti cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī palīdzības un atbalsta sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem. Sanāksmes noslēgumā plānots pārrunāt arī aktuālos jautājumus saistībā ar ASV Valsts departamenta 2015.gada ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai! Plašsaziņas līdzekļi aicināti piedalīties 17.decembra sanāksmē un pieteikties iepriekš pa tālruni 28699783 vai e-pastu gunita.sapoznikova@iem.gov.lv

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā