Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Iekšlietu ministrijā Atvērto durvju dienā lekcija par cilvēku tirdzniecību

03.10.2016

2016.gada 30.septembrī Atvērto durvju dienā Iekšlietu ministrijā Nozares politikas departamenta vecākā referente, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa iepazīstināja Rīgas 84.vidusskolas un Jāņa Poruka vidusskolas 9. un 10.klašu skolēnus ar aktuālajiem jautājumiem par cilvēku tirdzniecību.

L.Stabiņa prezentācijā "Cilvēku tirdzniecība" pastāstīja par cilvēku tirdzniecības jēdzienu, par cilvēku tirdzniecības formām, par to, kā sevi pasargāt un nekļūt par potenciālo mēŗki cilvēku vervētājiem un izmantotājiem. Skolēni tika iepazīstināti ar cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumiem valsts līmenī, kā arī izaicinājumiem un grūtībām, ar kurām saskaras valsts institūcijas, lai efektīvi identificētu cilvēku tirdzniecības upurus - ņemot vērā, ka Latvija galvenokārt ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, un Latvijas valstspiederīgie visbiežāk cieš no ekspluatācijas ārvalstīs, ir praktiski neiespējami identificēt potenciālos cilvēku tirdzniecības upurus brīdī, kad viņi izbrauc no valsts, jo šīs personas parasti dodas uz ārzemēm ar cerībām par labi atalgotu darbu, kurā viņas ar trešo personu starpniecību tiks iekārtotas pēc ierašanās mērķa valstī. Tikai pēc ierašanās mērķa valstī "rozā brilles" nokrīt, un cilvēks apzinās, ka nonācis neapskaužamā situācijā, kad nezina, kā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Pēdējos divos gados tiek identificēti arvien vairāk nepilngadīgi cilvēku tirdzniecības upuri, kuri izmantoti prostitūcijā Latvijā.

Kā atzina ministrijas pārstāve, tad valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju prioritāte ir sabiedrības informēšana un izglītošana, lai veicinātu izpratni par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, jo preventīvās aktivitātes ir efektīvākas un arī izmaksu ziņā lētākas, nekā tad, kad cilvēks ir kļuvis par upuri un institūciju darbs tiek koncentrēts uz personai gūto traumu un seku mazināšanu.

Uz jautājumu - kas pēc skolēnu domām būtu efektīvākais veids, kā pievērst viņu uzmanību cilvēku tirdzniecības tēmai un kas liktu viņiem vairāk aizdomāties par šiem jautājumiem, skolēni norādīja, ka viņus uzrunātu reāli cilvēku tirdzniecības upuru stāsti un viņi gribētu, lai skolā notiktu lekcijas par cilvēku tirdzniecību, kurās piedalītos policisti, sociālie darbinieki un psihologi, kā arī gribētu apmeklēt biedrības "Patvērums "Drošā māja"" informatīvā treilera izstādi par cilvēku tirdzniecību.

L.Stabiņa informēja par projekta HESTIA "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvas laulības: starpnozaru risinājums" (#HESTIA_THB) informatīvajām aktivitātēm šā gada rudenī, atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību: piecu mācību kursu ietvaros sagatavoto multiplikatoru darbu reģionos, rozā brilles ar uzdrukātu noderīgu informāciju, kuras tiek izplatītas informatīvo pasākumu laikā, gaidāmo projekta video par cilvēku tirdzniecību fiktīvo laulību nolūkā un vides plakātiem, kas tiks izvietoti sabiedriskā transporta pieturvietās Rīgā laikā no šā gada 17.oktobra līdz 30.oktobrim.


Informāciju sagatavoja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību

2016.gada 30.septembrī Atvērto durvju ietvaros Iekšlietu ministrijā Nozares politikas departamenta vecākā referente, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa iepazīstināja Rīgas 84.vidusskolas un Jāņa Poruka vidusskolas 9. un 10.klašu skolēnus ar aktuālajiem jautājumiem par cilvēku tirdzniecību.

Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Atvērto durvju diena. Lekcija par cilvēku tirdzniecību | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā