Notikumu kalendārs - Maijs, 2021

Eksperti diskutē, kā uzlabot starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu, kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais, risināšanā Latvijā

11.10.2018

2018.gada 11.oktobrī Iekšlietu ministrijā ar Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra (International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)) atbalstu starptautiskā projekta “Piespiedu izraidīšanas procesa novērošana II” (FReM II) ietvaros tika organizēta apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu, kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais, risināšanā Latvijā.

Tika secināts, ka ziņošanas mehānisms par aizdomām, ka trešo valstu valstspiederīgais varētu būt cietis no cilvēku tirdzniecības ceļā uz Latviju, un tam nepieciešama profesionāla palīdzība un aizsardzības pasākumi, ir neefektīvs, nav skaidri noteikta kārtība, kādā institūcijas apmainās ar informāciju un nodrošina sadarbību, lai pieņemtu nepieciešamos lēmumus efektīvai cilvēku tirdzniecības gadījuma risināšanai.

Pēdējo divu gadu laikā Tiesībsarga biroja amatpersonas, īstenojot Imigrācijas likumā noteiktās ārzemnieka piespiedu izraidīšanas procesa novērošanas funkcijas, ir atpazinušas pazīmes, kuras liecina par personas ekspluatāciju, taču nepietiekamā normatīvā regulējuma dēļ cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā iesaistītājām institūcijām nav izdevies nodrošināt nepieciešamās darbības, lai šīm personām nodrošinātu palīdzību, atbalstu un aizsardzību Latvijā.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par nepieciešamību pilnveidot likumā “Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā” noteiktās prasības un nosacījumus attiecībā uz nogaidīšanas perioda piešķiršanu trešo valstu valstspiederīgajam, personas statusu un uzturēšanos, kā arī noteikt iestāžu kompetences un sadarbības kārtību, lai nodrošinātu efektīvu cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanu, kad upuris nav Eiropas Savienības pilsonis.

Iekšlietu ministrija pateicas Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra Cilvēku tirdzniecības apkarošanas programmas projektu vadītājam Madis Vainomaa un Valsts robežsardzes, Valsts Policijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, biedrības "Centrs MARTA", Valsts darba inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Sabiedrības integrācijas fonda deleģētajiem pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību diskusijās, problēmu un trūkumu analizēšanā, secinājumu, rekomendāciju un priekšlikumu turpmākajai rīcībai formulēšanā.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu, kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais, risināšanā Latvijā

2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais risināšanā Latvijā | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā