Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Diskusija "Slēptās patiesības: darbā pieņemšanas prakses un cilvēku tirdzniecība"

17.09.2020

2020.gada 30.septembrī plkst.14:00 (Latvijas laiks) notiks Baltijas jūras valstu padomes organizētā virtuālā diskusija par slēptajām patiesībām par saikni starp darbā pieņemšanas praksi un cilvēku tirdzniecību saistībā ar nodarbinātību un dažādiem darbaspēka tirdzniecības veidiem galamērķa valstīs - Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā.

 
Ar projekta CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto pētījumu rezultātiem diskusijas dalībniekus tiešsaistē iepazīstinās pētījumu autores:
 
Gita Miruškina (Latvija): biedrības "Patvērums "Drošā māja" juriste, strādā ar cilvēkiem, kuri ir meklējuši darbu ārvalstīs un tikuši pakļauti cilvēku tirdzniecībai; vairāk kā 20 gadus Gita Miruškina ir aizstāvējusi cilvēku tirdzniecības upuru tiesības.
 
Dr. Reda Sirgediene (Lietuva): juriste un pētniece, kura ir vadījusi Lietuvas policijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļu, bijusi Nacionālā koordinatore un Nacionālā ziņotāja par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem.
 
Dr. Julia Muraszkiewicz (Polija): vadījusi NVO “Manchester Stop”, kurā tika nodrošināts drošs patvērums cilvēku tirdzniecības upuriem, bijusi brīvprātīgā Fairwork Nīderlandē, palīdzot darbspēka ekspluatācijā nonākušajiem upuriem, tiesību zinātņu doktore, specializējas jautājumos par cilvēku tirdzniecību, cilvēktiesībām un Eiropas krimināltiesībām.
 
Luiza Lupascu (Vācija): neatkarīga pētniece ar septiņu gadu darba pieredzi cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos nacionālā un starptautiskā līmenī, publicējusi dažādas vadlīnijas un ziņojumus par cilvēku tirdzniecību un darbaspēka ekspluatāciju.
 
Vairāk par diskusiju var uzzināt Baltijas jūras valstu padomes Council of the Baltic Sea States tīmekļa vietnē https://cbss.org/hidden-truths/

Interesentiem lūgums reģistrēties dalībai diskusijā, izmantojot saiti  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpf-mrrDosHtcKtH0ZHESjxIM7h1FRg9al, diskusija notiks angļu valodā, dalība ir bez maksas.
 
 
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā