Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Darba grupas sanāksmē apkopo paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā 2016.gadā

19.12.2016

2016.gada 15.decembrī Iekšlietu ministrijā notika kārtējā starpinstitūciju darba grupas "Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" īstenošanas koordinēšanai sanāksme, kuras laikā darba grupas vadītājs - Valsts sekretāra vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu "Pateicība" Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenajam speciālistam – ekspertam Aldim Strapcānam par iniciatīvu un profesionālo ieguldījumu regulāru izglītojošo programmu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem organizēšanā un informatīvā bukleta “Cilvēku tirdzniecības novēršana” sagatavošanā.

Sanāksmes laikā Valsts policijas pārstāvis informēja, ka šogad Valsts policijā uzsākti četri kriminālprocesi par cilvēku tirdzniecību, kas izdarīta organizētu grupu sastāvā. Ekspluatācijas formas: trīs kriminālprocesi par ekspluatatīvām fiktīvām laulībām un viens kriminālprocess par darbaspēka ekspluatāciju. Seši kriminālprocesi uzsākti par sutenerismu, seši kriminālprocesi - par personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai, seši kriminālprocesi - par ļaunprātīgu nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā (fiktīvas laulības), 12 kriminālprocesi - par nepilngadīgā iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā.

Ģenerālprokuratūras struktūrvienību šā gada 10 mēnešos tiesām iztiesāšanai nosūtītajās krimināllietās apsūdzības celtas sešām personām par cilvēku tirdzniecību, 22 personām par sutenerismu, divām personām par personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai.

Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"", kas nodrošina valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem sniegšanu 2015.gadā un 2016.gadā, šogad nodrošinājusi rehabilitācijas pakalpojumus 18 cilvēku tirdzniecības upuriem. Piecas personas, kuras par upuriem tika atzītas 2015.gadā, turpināja saņemt pakalpojumus šajā gadā un 13 personas saņēmušas palīdzību un atbalstu šogad - no tām deviņas pieagušas personas un četri nepilngadīgie. Ekspluatācijas formas: ekspluatatīvas fiktīvas laulības un seksuāla ekspluatācija. Valstis, kurās personas izmantotas: Īrija, Kipra, Spānija, Dānija un Latvija. 

Labklājības ministrija noslēgusi trīspusēju līgumu ar biedrību "Resursu centrs sievietēm "Marta"" un biedrību "Patvērums "Drošā māja"" par valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanu 2017.gadā un 2018.gadā. Jaunā kārtība paredz, ka klienti varēs izvēlēties, pie kura sociālo pakalpojumu sniedzēja saņemt šos pakalpojumus.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis: 67829674

Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme

Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas 2016.gada 15.decembra sanāksme | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā