Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Cilvēku tirdzniecības novēršanā panākti ievērojami rezultāti

19.02.2015

Trešdien, 18.februārī, Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Sanāksmes laikā tās dalībnieki izvērtēja pamatnostādņu īstenošanas gaitu un secināja, ka pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi tiek izpildīti efektīvi.

Sanāksmē Labklājības ministrijas (LM) pārstāve informēja, ka LM publiskajā iepirkumā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem” ir uzvarējusi un tiesības nodrošināt valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā cilvēku tirdzniecības upuriem no 2015.gada līdz 2016.gadam ir ieguvusi biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta””. Šobrīd notiek darbs pie līguma parakstīšanas.

Savukārt Valsts policijas (VP) pārstāvis informēja, ka šogad VP Ģenerālprokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nosūtījusi divus kriminālprocesus par cilvēktirdzniecību. Viens kriminālprocess uzsākts 2012.gadā, bet otrs kriminālprocess tika uzsākts 2014.gadā. Vienā no minētajiem gadījumiem, par ko ierosināts kriminālprocess, starptautisks organizētās noziedzības grupējums, kurā bija iesaistīti gan Latvijas, gan Pakistānas valstspiederīgie, organizēja cilvēktirdzniecību un fiktīvās laulības starp Latvijas Republikas pilsonēm un trešo valstu valstspiederīgajiem, kuras tika slēgtas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Kiprā un Zviedrijā. Par minēto noziedzīgo nodarījumu aizdomās turamā statusā atzītas desmit personas, no kurām astoņi ir Latvijas valstspiederīgie un divi Pakistānas valstspiederīgie. Šajā kriminālprocesā tika identificētas vairākas cilvēktirdzniecības formas: darbaspēka ekspluatācija, piespiedu pakalpojumu sniegšana (fiktīvas laulības) un seksuālā izmantošana.

Sanāksmes laikā darba grupa atzinīgi novērtēja arī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” darbu, kas pēdējos astoņus gadus gan sniedza valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecībā cietušajiem, gan mērķtiecīgi strādā preventīvi, lai mazinātu šādu upuru skaitu. Iniciatīvas rezultātā ir pieaudzis sabiedrības informētības līmenis, par ko liecina no cilvēkiem saņemtā informācija par reāliem cilvēktirdzniecības gadījumiem, kā arī ir palielinājies zvanu skaits uz biedrības Uzticības tālruni. Cilvēki apzinās, ka ir nepieciešamas papildus zināšanas un zina veidu, kā tās ir iegūstamas, savukārt iegūtās zināšanas palīdz mazināt stereotipus un aizspriedumus pret tiem sabiedrības locekļiem, kuri ir kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem.

Fotogalerija

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā