Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Četru valstu partnerībā tiek uzsākts projekts darbaspēka ekspluatācijas novēršanai

05.10.2018

2018.gada 4. - 5.oktobrī Somijas galvaspilsētā Helsinkos Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām HEUNI (Somija) organizēja starptautiskā projekta #FLOW_THB "Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un cilvēku tirdzniecības upuru atklāšanas sarežğījumi darba ekspluatācijas gadījumos" uzsākšanas sanāksmi.

Projekts tiks īstenots divus gadus (no 2018.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim) Somijā, Igaunijā, Bulgārijā un Latvijā partnerībā, kuru veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Tartu Universitāte Igaunijā, Demokrātijas studiju centrs Bulgārijā un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.


Projekta virsmērķis ir veicināt visaptverošu pieeju cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas novēršanā un izmeklēšanā kopsakarībā ar ekonomiskajiem noziegumiem, un iesaistīt uzņēmējus cilvēku tirdzniecības novēršanā.


Projekta aktivitātes Latvijā tiks īstenotas sadarbojoties Iekšlietu ministrijai, Valsts policijai, Valsts darba inspekcijai, cilvēktiesību ekspertei Dacei Kavasai un Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platformai (KSA Latvija).


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds ( ISF-Police)

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā