Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Aicinājums doktorantūras (PhD) studentiem un pētniekiem iesniegt darbus par cilvēku tirdzniecības jautājumiem

14.10.2018

Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Sodertornas Universitātes Baltijas un Austrumeiropas studiju centru Zviedrijā vienkopus pulcēs doktorantūras (PhD) studentus, pētniekus un doktorantūras stipendiātus no Eiropas valstīm un Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīm, lai dalītos ar pieredzi un pētījumu rezultātiem, tādējādi nodrošinot cilvēku tirdzniecības lietu efektīvāku izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un iztiesāšanu.

Potenciālie autori ir laipni aicināti iesniegt savus darbus, lai veicinātu un palīdzētu veidot starptautiskās konferences "Cilvēku tirdzniecība – noziegums ar pārāk maz notiesājošiem spriedumiem un pārāk daudz upuriem" ["Human trafficking - a crime with too few convictions and too many victims"] saturu.

Konference tiks organizēta Rīgā, Latvijā, 2019.gada 21. - 22.februārī Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros, un tās mērķis ir pievērst uzmanību cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanai, kriminālvajāšanai, iztiesāšanai un upuru tiesību ievērošanai šajos procesos.

Darbu autori ir aicināti nosūtīt sava darba kopsavilkumu (aptuveni 2000 vārdi) uz elektroniskā pasta adresi trafficking@cbss.org līdz 2018.gada 1.decembrim, kurus līdz 2018.gada 20.decembrim izvērtēs īpaši izveidota vērtēšanas komiteja. Termiņš darbu iesniegšanai - 2019.gada 1.februāris.

Izvēlēto darbu autori tiks aicināti prezentēt veikto pētījumu rezultātus starptautiskajā konferencē Rīgā 2019.gada 21. - 22.februārī, kā arī autoru darbi tiks publicēti 2019.gadā akadēmiskajā žurnālā Baltic Worlds jaunajā sadaļā "Cilvēku tirdzniecība". Ar dalību konferencē saistītos izdevumus (ceļa un dalības izdevumus) segs konferences organizatori.

Vairāk par darbu iesniegšanu un nosacījumiem lūdzam iepazīties dokumentā "Call for papers of PhD students and researchers for the conference "Human trafficking - a crime with too few convictions and too many victims".

 

Informāciju latviešu valodā sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā