Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

2014.gada tiesu prakses apkopojums krimināllietās par cilvēku tirdzniecību

14.11.2014

Augstākā Tiesa šodien savā mājaslapā ir publicējusi 2014.gada tiesu prakses apkopojumu krimināllietās par cilvēku tirdzniecību, ko projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros sagatavojusi Dr.iur. Valentija Liholaja.

Pētījums pieejams Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājas lapā sadaļā Tiesu prakses apkopojumi krimināltiesībās http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā