Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

19.oktobrī aicina uz pasākumu - meistarklasi par cilvēktirdzniecību!

15.10.2015

Šā gada 19.oktobrī plkst. 14:00 biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā - Uzvaras bulvārī 2a, Rīgā, sadarbības partneriem un medijiem rīko informatīvu pasākumu par cilvēku tirdzniecību. Paredzēts, ka tā ietvaros pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt par biedrības paveikto problemātikas mazināšanā, kā arī tiks sniegta unikāla iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību.

Programma: 

S.Zalcmane. 18.oktobris – ES Pretcilvēktirdzniecības diena. Tēmas aktualitāte un projektā paveiktais. Prevences nozīme.

I.Lazdiņa, „Bureau Veritas Latvia”. ISO 9001 sertifikāta pasniegšana „Patvērums „Drošā māja””.

R.Grāvītis. Vienaudžu izglītotāju paveiktais projekta ietvaros - simulācijas spēles un nodarbības skolās, to nozīme cilvēktirdzniecības mazināšanā.

Zinātniski pētnieciskā darba par „Patvērums „Drošā māja”” nodarbību efektivitāti skolās secinājumi.

R.Grāvītis, L.Bauermeistere. Interaktīva nodarbība – meistarklase par cilvēktirdzniecību (skolēnu apmācību modelis).

   

Dalībniekiem un masu mediju pārstāvjiem lūdzam pieteikties pie sabiedrisko attiecību konsultantes Rasas Saliņas pa tālruni 29145314, e-pastu: rasa.salina@gmail.com.

Aktivitāte tiek īstenota  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana tika uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies šā gada 30.novembrī. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā